Mer flom, ekstremnedbør, men også tørke i fremtidas Nordland

Uvær er vi vant til i Nordland, men frem til neste århundreskifte må vi forberede oss på ganske mye mer av ekstremnedbør, stormflo, regnflom, jord- og sørpeskred.

skred

Nordland kan forvente flere jord- og sørpeskred i årene som kommer. Dette skredet gikk ved riksvei 17 i Rana i 2009.

Foto: 330 Skvadronen

Det går frem av rapporten Klimaprofil Nordland, som presenteres for fylkestinget i Mo i Rana i dag.

– I klimaprofilen ser vi på hva som skjer mot slutten av århundret, dersom vi ikke klarer å redusere klimagassutslippene, sier hydrolog Hege Hisdal i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Hege Hisdal, seksjonssjef HM

Hydrolog Hege Hisdal i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) legger mandag fram Klimaprofil Nordland.

Foto: Stig Storheil / NVE

Hun har vært med på å lage klimaprofilen, som skal være et hjelpemiddel for politikerne når de blant annet planlegger hvor det kan bygges hus i fremtida.

Hvis vi ikke klarer å få ned klimagassutslippene, vil nedbøren i fylket vårt
frem mot neste århundreskifte øke med 15 prosent sammenligna med de siste 40 årene. Årstemperaturen vil øke med fem grader, viser rapporten. Det får konsekvenser.

– Nordland har en lang kyststripe så det er viktig å være oppmerksom på havnivåstigning. Nordland er også ett av to fylker der vi forventer størst økning i flomnivåene, sier Hisdal.

Fare for tørke

Men selv om været blir våtere, viser klimaprofilen at faren for tørke pussig nok også øker.

– Det høres litt rart ut, men når temperaturen stiger, så stiger fordampningen. Selv i områder som får økt nedbør om sommeren, kan man få en lengre periode med lite vannføring i vassdragene på sommeren. Det kan også øke sannsynligheten for skogbranner.

Nordlendingene må altså forberede seg på både på flom og tørke.

– Det med flom gjør det viktig å tenke arealplanlegging i dag når man bygger nye boliger og infrastruktur. Tørke kan man kanskje forberede seg mer på etter hvert hvis det blir behov for reservoarer for vanning og så videre, sier Hisdal.