Mer fiskefusk

Flere avslørt for fusk under Lofotfisket i år enn i fjor.

Fiskebåt

Illustrasjonsfoto.

Foto: Morten Waagø

7 fiskere har blitt anmeldt og 11 har fått advarsler bare på Værøy og Røst, hvor det i løpet av Lofotfisket ble gjenomført 100 kontroller.

I år har også de minste båtene bidratt til mer juks, sier regiondirektør Janne Andersen i Fiskeridirektoratet.

- Det er fristende for de som har muligheten, og har flere båter disponibelt å fiske på den mest effektive og la den minste ligge ved kai. På denne måten kan man øke inntekten betraktelig.

- Hvor mye kan man tjene på dette?

- Det er en rimelig bra inntekt. Man snakker om beløp på 250.000 kroner. 

13 kontrollører 

Også tips fra næringen har ført til at fiskere er blitt kontrollert.

Fiskeridirektoratet har hatt ute 13 kontrollører langs kaiene i Lofoten denne sesongen, sier Andersen.

- Vi har fått mange tips i år på at det skjer ting under Lofotfisket. Det er det vi har prøvd å fulgt opp. Vi har funnet saker og vi har funnet veldig mye på det som er kommet inn til oss av tips.

- Hva blir det tipset om?

- De tipser om at det fiskes på de mest effektive båtene og at de lar den minste ligge ved kai, eller at det rett og slett er et uregistrert fiske.

Egen sti ren

I Nordland fylkes fiskarlag ser man negativt på at det fuskes i den norske fiskeri næringen.

Daglig leder Steinar Jonassen liker dårlig at det fuskes blant de minste båtene.

- Vi tar klart avstand fra ethvert juks innen fiskerinæringen. Vi er de første til å varsle når russerne eller andre driver med ulovlig fiske. Da er vi nødt til å holde vår egen sti ren før vi kan gå hardt ut mot andre.