Mente tunnelen var livsfarlig - nå får de millionstraff for å ha gjort noe med det

Troms fylkeskommune brukte regionale utviklingsmidler for å ruste opp en tunnel i dårlig stand. Nå blir de brukt som eksempel til skrekk og advarsel og som straff får de 7,5 millioner kroner mindre i overføringer fra staten.

Pollfjelltunnelen

Da Pollfjelltunnelen langs fylkesvei 868 i Lyngen kommune skulle opprustes bevilget fylkesrådet i Troms 7.5 millioner kroner i regionale utviklingsmidler til prosjektet.

Foto: Ole Marius Rørstad / NRK

I et brev NRK har fått tilgang til, sendt til Troms fylkeskommune, slår Kommunaldepartementet fast at fylkespolitikerne selv burde ha betalt for samferdselsprosjektet, og at pengebruken nå får konsekvenser.

Det skjer etter at NRK i februar avslørte at fylkestinget bevilget seg selv flere millioner kroner i såkalte regionale utviklingsmidler for å ruste opp Pollfjelltunnelen langs fylkesvei 868 i Lyngen kommune.

I mars varslet ba departementet om en forklaring, det fikk de av fylkesråd Willy Ørnebakk (Ap). Han forsvarte pengebruken og mente tunnelen utgjorde livsfare.

– Statens egen risikovurdering slo fast at Pollfjelltunnelen var svært farlig. Likevel trakk de tilbake sin egen finansiering, og vi måtte derfor hastefinansiere utbedring da fylkeskommunen fikk ansvaret for tunnelen i 2009, har Ørnebakk tidligere forklart.

Advarer andre fylkeskommuner

Men forklaringen gjorde tydeligvis ikke inntrykk på Kommunaldepartementet.

«Nødvendige investeringer i Pollfjelltunnelen FV 868 er en fylkeskommunal oppgave og er i henhold til retningslinjene ikke støtteberettiget», står det i brevet fra departementet.

Og konklusjonen blir da:

«Rammen for 2017 reduseres med 7,5 mill. kroner som tilsvarer det beløp som ble bevilget i 2012».

Departementet bruker samtidig Troms' tunnelutbedring som et eksempel til skrekk og advarsel:

«Kopi av dette brevet sendes til samtlige fylkeskommuner slik at de blir gjort kjent med departementets reaksjon. Departementet minner om at dersom fylkeskommunen har delegert tilskuddsramme til kommuner, regionråd eller andre, må fylkeskommunen påse at forvaltningen skjer i tråd med retningslinjene».

Delte ut fem milliarder på fire år

De siste fire årene har staten delt ut over fem milliarder kroner på landsbasis i regionale utviklingsmidler, penger som primært skal skape arbeidsplasser og næringsutvikling.

NRK gjorde tidligere i vinter en kartlegging av hvordan pengene er blitt brukt i de tre nordligste fylkene, der store deler av denne potten i samme periode har havnet.

Da NRK omtalte tunnel-tildelingen i februar avviste tidligere fylkesrådsleder i Troms, Pia Svensgaard, at de hadde gjort noe galt.

– Det er Kommunaldepartementet som kontrollerer oss på alle pengene vi bevilger, og vi har ikke fått noen tilbakemelding fra dem om at det er noe ureglementert ved noen av tildelingene i den perioden. Heller ikke Pollfjelltunnelen, sa hun.

Opprusting av fylkesveg er, etter departementets vurdering, en ordinær oppgave som fylkeskommunene har ansvar for. I tillegg er opprustingsarbeider å betrakte som en driftsoppgave. (...) Departementet er derfor av den oppfatning at det ikke skulle vært gitt tilskudd fra kap. 551 post 60.

Kommunaldepartementet i brevet til Troms fylkeskommune