Hopp til innhold

- Ungene er redde rusmisbrukerne

Naboer og foreldre i Rønvik i Bodø protesterer mot et planlagt ruskollektiv. – Vi må ta barnas redsel på alvor, sier lederen i foreldreutvalget, Tanja Arntsen. Psykiater Knut Kjerpeseth ved Nordlandssykehuset ber folk besinne seg.

Lederen i foreldreutvalget ved Rønvik skole,Tanja Arntsen

REDDE FOR RUSMISBRUKERNE OG ØKT TRAFIKK: Lederen i foreldreutvalget ved Rønvik skole,Tanja Arntsen, samler underskrifter mot det planlagte ruskollektivet Årnesheimen.

Foto: Anita Borkamo / NRK

– Folk må tåle å se rusmisbrukere i nærmiljøet sitt. Det mener den erfarne avdelingsoverlegen ved det psykiatriske sykehuset i Bodø, Knut Kjerpeseth.

Han er opprørt over at beboere i Rønvik har satt i gang underskriftskampanje for å få stoppet planene om nye rus- og psykiatriboliger i bydelen.

Redde unger

Det er storefri ved Rønvik skole. Bare 70 meter unna de lekende elevene ønsker Bodø kommune å plassere 16 rusmisbrukere i et døgnbemannet kollektiv.

– Det verste som kan skje er at de sjangler på veien eller snøvler når de prater, sier Knut Kjerpeseth.

Men lederen i foreldreutvalget på Rønvik skole synes barna bør få slippe å forholde seg til dette.

– Ungene er engstelige for å møte folk i alkohol eller narkotikarus. De er redde for at de skal komme å oppsøke dem i skolegården. Og den redselen må vi ta på alvor, sier Tanja Arntsen.

Video Motstand mot ruskollektiv i Bodø

KRITISKE NABOER: Vil ikke ha ruskollektiv i Rønvik i Bodø.

Ikke farlige

24 år gamle narkomane Nina synes det er trasig at folk er så skeptiske.

– Vi er jo ikke farlig på noen måte, det måtte i tilfelle være for oss sjøl. Jeg skjønner ikke hvorfor de er så skeptiske. Vi er jo bare mennesker vi også, sier Nina.

Hun mener frykten blant folk i området er overdrevet.

– Sånne foreldre vet vel egentlig ikke hva det dreier seg om å være narkoman. For hvorfor i all verden skulle en narkoman oppsøke en unge i skolegården? Det er vel ingen som gjør det, sier Nina.

Må tåle å se dem

Avdelingsoverlege Knut Kjerpeseth, Nordlandssykehuset

Avdelingsoverlege Knut Kjerpeseth, Nordlandssykehuset avd. psykiatri.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Nina får støtte hos psykiater Knut Kjerpeseth, som har flere pasienter som venter på et slikt botilbud. Han synes det blir kunstig å skulle skjerme seg mot dem, og mener folk må tåle å se rusmisbrukere i nærmiljøet sitt.

– I virkeligheten så har jo rusen inntatt Bodø by, som andre større byer, for lenge siden. Og det må vi forholde oss til. Både de som har ansvaret for oppfølging av dem. Og vi som er innbyggere i denne byen. Vi må tåle å se rusmisbrukere. Det er viktig at denne gruppa får et vernet botilbud med døgnoppfølging, sier Kjerpeseth.

Kan fungere bra

Likefullt pågår det en underskriftskampanje i Bodø for å stanse planene om rusboliger. Målet er å få bystyret til å behandle saka på nytt.

Også på Sola i Rogaland var det for noen år siden motstand mot å opprette et tilsvarende botilbud for rusmisbrukere. Men det har vist seg å fungere bra.

– Når det var et godt opplegg rundt boligene, med bemanning og god oppfølging, så gikk dette mye bedre enn forventet. Så vi har god erfaring med denne type botilbud, sier ordfører Ole Ueland i Sola.

Ønsker ro og fred

Rønvik skole i Bodø

Skolegården ved Rønvik skole.

Foto: Anita Borkamo / NRK

Men Tanja Arntsen som bor i den aktuelle bydelen i Bodø er ikke beroliget.

– Her snakker vi om et bokollektiv 50 meter fra skolegården. Det vil bli masse trafikk med biler fra oppfølgingstjenesten. Og rusmisbrukerne sier selv de ønsker ro og fred. Bare hør på bråket fra skolegården her, sier Tanja Arntsen.

24 år gamle Nina venter på ny bolig. Og hun håper nabolaget i Rønvik tar til fornuft.

– Jeg synes det er trasig. Når folk er så usikre blir det bare enda mer problemer. Vi er like mye verdt som alle andre og har rett til å ha en plass å bo.