Mener ungdomsskolen bryter loven

Kent Gudmundsen fra Høyre i opplæringskomiteen på Stortinget mener Hunstad ungdomsskole i Bodø bryter opplæringsloven når de tillater kjønnsdelt svømmeundervisning.

Tony T Egerdahl, Adam Austvold Strand, Marthe Gundersen Risto

Tony T. Egerdahl, Adam Austvold Strand og Marthe Gundersen Risto i 10A ved Hunstad ungdomsskole i Bodø synes det er greit med kjønnsdelt svømmeundervisning.

Foto: Kari Skeie / nrk

– Det er sendt ut nye retningslinjer til skolene om dette i vår, og der står det ganske klart hva som gjelder, sier Gudmundsen.

Han sier at elever vanligvis ikke skal deles i grupper etter hensyn til eksempelvis kjønn eller religion.

– Dette er hovedregelen som også skal tolkes strengt. Det er bare dersom det er andre tungtveiende elevhensyn av helsemessige eller praktiske grunner som skal tilsi at man skal få lov til å klage, sier han.

NRK Nordland fortalte i går om at flere deltar når Hunstad ungdomsskole har egen gutte- og jentesvømming.

Skal vektlegget hensynet til elevfellesskapet

Kontaktlærer Line Birgitte Skistad sier at unge mennesker har en problematikk å forholde seg til i mange aspekter av livet, som igjen kan gå ut over skolehverdagen.

– Derfor har vi bestemt oss for å kjønnsdele svømmeundervisningen, sier hun.

Det er ikke godt nok for Kent Gudmundsen i opplæringskomiteen.

Kent Gudmundsen fotografert i kantina på campus Harstad

Kent Gudmundsen i opplæringskomiteen på Stortinget mener Hunstad ungdomsskole bryter loven.

Foto: Nils Mehren / NRK

– Skolen skal legge særlig vekt på at hensynet til elevfellesskapet og undervisningstimene også skal være en sosial arena. Der skal elevene lære respekt, åpenhet og positive holdninger overfor ulike kjønn og religioner. Der er hensynet for hva som er pedagogisk og organisatorisk mulig det eneste som kan forsvare en annen organisering av undervisningen, mener han.

Ikke godt nok

I vår ble det sendt ut nye veiledere til skolen som tar for seg dette temaet. Det er utdanningsdirektøren hos fylkesmannen som skal håndheve loven og Guri Adelsten Iversen sa i går følgende til NRK:

– De har sikkert gjort dette i beste mening, men det er klart at opplæringsloven gir ikke rom for en slik type tilpasning. Hvis man tenker tilpasset opplæring i forhold til å tilpasse til den enkelte elev er ikke dét greit i denne sammenhengen.