Mener Staten bør punge ut

Staten bør ta alle saksomkostninger i rettssaker folk har med Statskog, eller det bør opprettes et fond som kan dekke dette. Det sier Bjørn Inge Mo. Han leder foreningen Svartskogallmenningen som vant en kostbar rettssak om eiendomsrettigheter i Høyesterett for 20 år siden. Han mener det er uverdig at ikke staten dekker kostnadene.