Mener Rovviltnemnda må slutte å blande seg inn i hvor mange rovdyr vi skal ha

Naturvernforbundet mener Rovviltnemnda i Nordland misbruker sin posisjon når de jobber for å redusere antallet jerv, gaupe og bjørn i norsk natur. – Nemndas oppgave er å forvalte vedtatt politikk, ikke motarbeide den.

Jerve og gaup i Saltdal

Jerv og gaupe fanget på viltkamera i Saltdal.

Foto: Stein Halvorsen

– Vi reagerer sterkt på denne rolleblandingen, sier Arnodd Håpnes, faglig leder for naturmangfold i Naturvernforbundet.

Han viser til at Senterpartipolitiker og leder for Rovviltnemnda i Nordland, Siv Mossleth, gjentatte ganger har ytret et ønske om mindre rovdyr i landet. Styret i Rovviltnemnda i Nordland har også nylig stilt seg bak fylkestingets forslag om mindre jerv og gaupe i fylket, samt å fjerne bestandsmålet for bjørn.

Arnodd Håpnes byline

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener for mange nemndmedlemmer misbruker sin posisjon i Rovviltnemnda.

Foto: Naturvernforbundet

Det får Naturvernforbundet til å steile.

– Gjør ikke jobben sin

– Rovviltnemnda er satt for å forvalte det Stortinget vedtar som norsk rovdyrpolitikk. Da er det fullstendig uakseptabelt at nemndmedlemmer i kraft av sin posisjon jobber for å fjerne rovdyr i norsk natur.

Håpnes mener Rovviltnemnda ikke gjør den jobben de er satt til.

– Rovviltnemnda skal gjøre tiltak i henhold til vedtatt politikk. Det er ikke deres oppgave å kjøre politisk motkamp for å fjerne rovdyr fra norsk natur.

Ifølge Naturvernforbundet er det ikke bare i Nordland at dette er et problem.

– Det er for mange nemndmedlemmer som ikke greier å sortere rollene sine, noe vi har tatt opp med norske myndigheter, sier Håpnes som mener vi bør lære av Sverige, der nemdsmedlemmene er bredere sammensatt og ikke bare består av politikere.

For første gang på 60 år er det påvist et kull med bjørnunger i Nordland.

Tidligere i høst fikk lederen i Rovviltnemnda kritikk for å ha gitt tillatelse til trening av jakthunder på tre morløse bjørnunger. Da i kraft i hennes stilling som leder i Midtre Nordland Nasjonalparkstyre.

Rovviltnemnda: – Har for mange rovdyr i dag

Men leder i Rovviltnemnda i Nordland, Siv Mossleth, avviser kritikken og mener hun er i sin fulle rett til å si sin mening.

– Vi forvalter etter de bestandsmålene som ligger fast i dag, men når vi ser at det er store problemer med rovvilt i Nordland, så er vi nødt til å si ifra om at vi trenger en endring.

Mossleth har også tidligere i år vært i hardt vær, da hun som leder i Midtre Nordland Nasjonalparkstyre ga tillatelse til å drive jakttrening på tre morløse bjørnunger i Junkerdal nasjonalpark, noe Naturvernforbundet beskrev som «horribelt».

Nå mener hun at hun bestandsmålet for bjørn i Nordland bør fjernes helt.

– Når vi allerede har så store rovvilttap, vil det være uansvarlig å innføre ynglende bjørn i fylket. Vi ønsker også et lavere bestandsmål av bjørn på landsbasis. Vi har for mange rovdyr i dag.