Hopp til innhold

Mener regjeringen bryter egen erklæring etter rekordstor tildeling av oljetillatelser

WWF mener at regjeringen viser elendig miljøpolitikk som kan føre til katastrofe i norske gyteområder. Oljeministeren mener de gjør alt etter boka.

Bård Vegar Solhjell

Bård Vegar Solhjell håper at Kristelig Folkeparti og Venstre kan tre frem som bedre klimaparti enn det han mener de har vært frem til nå.

Foto: Amanda Åsberg

CO₂ i atmosfæren
420.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

Olje- og energidepartementet tilbyr i år 83 utvinningstillatelser på norsk sokkel. Aldri før har flere tillatelser gitt for oljeutvinning.

Ifølge miljøorganisasjonen WWF, ligger 25 av disse 83 utvinningstillatelsene i såkalte særlig verdifulle og sårbare områder, blant annet ved Mørebankene og Tromsøflaket.

Det mener generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Bård Vegar Solhjell, er sterkt kritikkverdig.

– Det er hensynsløst overfor naturen og viktige miljøverdier. Disse områdene er særlig sårbare om de blir utsatt for oljeulykker eller annen type påvirkning. Dette er elendig miljøpolitikk i 2019.

Kart beskriver oljetildelingsfelt og sårbare omr.

Det blå skraverte området langs kysten representerer de «særlige verdifulle og sårbare områdene», mens de gule feltene er utvinningstillatelser gitt i 2018. Det oransje er aktive utvinningstillatelser, altså borefelt.

Foto: WWF

Frykter for fiskerinæringen

Det Solhjell reagerer mest på, er at ett av de aktuelle områdene ligger tett opp mot Mørebankene utenfor Molde. Dette regnes som ett av Norges viktigste fiskerifelt med et stort antall fiskearter og gode gyteplasser.

I regjeringserklæringen står det at ingen oljeaktivitet skal skje på Mørebankene. Solhjell mener dermed at regjeringen på sett og vis bryter med sin egen erklæring.

– Dette kom rett før regjeringsplattformen, men det står at man ikke skal ha oljeutvinning i Mørebankene. Slik vi tolker det, er det grunnlag for å si at de bryter med sin egen regjeringserklæring når de tillater det så tett inn på områdene.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) er helt uenig. Som svar på påstandene fra Solhjell skriver han følgende på mail:

– Tildelingen i TFO 2018 er i tråd med plattformen, det tildeles ikke nye tillatelser på Mørefeltene. Solhjell burde vite forskjellen på preposisjonene «på» og «ved».

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp)

Kjell-Børge Freiberg (Frp)

Foto: Markus Thonhaugen / NRK

Freiberg sier tildelingene er gjort på bakgrunn av grundige avveininger.

– Tildelinger av nye utvinningstillatelser skjer i tråd med de avveininger Stortinget har gjort for å sikre at det skapes store verdier fra våre rike naturressurser samtidig som miljøhensyn blir ivaretatt. Slik var det under de rødgrønne, slik er det i dag.

Les hele svaret til Freiberg her:

Støtter ikke WWF

– Det er et høyt tall, men det er vanskelig å si at det er uforsvarlig på generell basis, en må gå inn å vurdere de enkelte sakene, sier seniorforsker Bjørn Einar Grøsvik i Havforskningsinstituttet.

Selv om et område er sårbart, så utelukker ikke dette oljenæringsvirksomhet.

– Denne statusen betyr at man må ta spesielt hensyn til en eller flere arter av marine organismer som lever der. Det står ikke at du ikke kan drive næringsvirksomhet der.

Bjørn Einar Grøsvik, seniorforskar

Bjørn Einar Grøsvik, seniorforsker i Havforskningsinstituttet.

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Grøsvik forklarer at Mørebankene er viktige gyteområder for sild, og at et eventuelt oljeutslipp kan føre til skade på egg- og larve stadier som igjen kan være skadelig for bestanden. Siden sild gyter på havbunnen, kan også et oljeutslipp være skadelig for selve gyteområdet.

Han er også opptatt av havområdene der den ømfintlige og utrydningstruete arten tobis lever. Et eksempel er et tobis-felt på Vikingbanken 118 kilometer vest for Øygarden i Hordaland, hvor Equinor søkte Miljødirektoratet om utslippstillatelse av kjemikalier i forbindelse med oljeboring.

Havforskningsinstituttet frarådde tillatelsen ut fra den økte miljørisikoen for den sårbare og verdifulle tobispopulasjonen på Vikingbanken, men likevel ble tillatelsen gitt.