Overlege: – Pasientene har grunn til å være bekymra

Nå går en av de mest erfarne overlegene ved traumeenheten i Bodø ut og advarer mot nedleggelse. – Pasienter kan få feil behandling.

Overlege Gunnar Egeberg ved Enhet for traumebehandling ved Nordlandssykehuset

Overlege Gunnar Egeberg mener styret i Helse Nord må stille seg spørsmålet om nedleggelsen er tilstrekkelig utredet og om de har nok kunnskap til å ta en avgjørelse.

Foto: Kari Skeie / NRK

Det mobiliseres til siste slutt blant dem som ønsker å beholde det spesialiserte tilbudet for de sterkest traumatiserte pasienter i Nord-Norge. I morgen faller avgjørelsen.

– Dessverre er det grunn til å tro at pasienter vil få feil behandling dersom enheten forsvinner, sier overlege Gunnar Egeberg.

Egeberg har vært med på å bygge opp Enhet for traumebehandling ved Nordlandssykehuset over en periode på åtte år.

Sendte brev til Helse Nord

I et flere sider langt brev til administrerende direktør og styremedlemmene i Helse Nord argumenterer overlegen for hvorfor tilbudet i Bodø må bestå.

– Vi har mange eksempler på pasienter som havner hos oss etter at de ikke har fått tilstrekkelig behandling ved distriktspsykiatriske sentre. Nå er det de som skal overta behandlinga uten at de har god nok kompetanse til å behandle kompliserte traumelidelser. Mange pasienter har også flere innleggelser ved akuttavdelinger uten å ha fått riktig behandling, sier overlegen.

Traumeenheten i Bodø er i dag ett av tre spesialiserte senter i landet for personer som har opplevd vold, overgrep og omsorgssvikt.

Enstemmig nedlegging

I november i fjor vedtok styret i Nordlandssykehuset enstemmig å legge ned enheten, men Helse Nord satte midlertidig foten ned, og ba om en grundig vurdering av saken.

I morgen møtes styret i Helse Nord for å ta en endelig avgjørelse. Egeberg er svært kritisk til saksframlegget som er signert administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland. Vorland konkluderer med at det er forsvarlig at tilbudet legges ned.

Planen er at de distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal overta behandlingen.

– Styret må stille seg spørsmålet om dette er tilstrekkelig utredet og om de har nok kunnskap til å ta en avgjørelse, sier Egeberg.

– Usammenhengende argumentasjon

I det åpne brevet skriver overlegen at det er liten sammenheng i argumentasjonen til administrerende direktør:

På den ene siden "….anbefaler adm. direktør at behandlingstilbudet til traumatiserte pasienter ivaretas i det enkelte helseforetak på DPS-nivå. Det foreslås ikke etablert et tilbud på regionalt nivå."

Overlege Gunnar Egeberg

Men han refererer også at "Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) svarer at det er potensial for videre utvikling av tjenestetilbudet i deres organisasjon" og at "Viken Senter har i dialog med Helse Nord RHF uttrykt at de er interessert og villig til å utvide traumetilbudet, både når det gjelder kapasitet og også kompetanse".

Overlege Gunnar Egeberg

– Man foreslår altså å legge ned det traumetilbudet i Nord-Norge som har det beste behandlingsprogrammet for de dårligste pasientene, mens man samtidig åpner for at UNN og Viken skal bygge det opp, sier Egeberg til NRK.no.

– Men det kommer jo fram i styrepapirene at ledelsen ved Nordlandssykehuset mener behandlingstilbudet ved avdelingen din har forvitret siden 2012 og at dersom det skal satses videre, må tilbudet bygges opp fra grunnen.

– Det er riktig at vi ikke kan fortsette slik vi har det akkurat nå. De siste to åra har det vært usikkerhet rundt fremtiden på grunn av økonomien til sykehuset. Usikkerheten og det faktum at man ikke har utlyst stillinger gjør at vi mangler enkelte fagfolk og ledere. Likevel mener jeg vi har hatt en fullverdig drift helt fram til det siste.

– Helt legitim mening

Kristian Iversen Fanghol

Kristian Iversen Fanghol, Kommunikasjonsdirektør i Helse Nord

Foto: NRK

Kommunikasjonsdirektør i Helse Nord, Kristian I. Fanghol, kommenterer brevet til Egeberg i en e-post til NRK:

– Et bredt fagmiljø i Helse Nord har anbefalt at traumepasientene skal få sin behandling på DPS-nivå og i spesialiserte tilbud i sykehusene i Bodø og Tromsø og på Viken senter. Det er den løsningen adm. direktør har foreslått for styret i Helse Nord. At enkelte fagpersoner har andre oppfatninger er helt naturlig, helt legitimt slik det er på andre fagfelt.

Overlegen er ikke den eneste som slåss for tilbudet til siste slutt. I ettermiddag mobiliserer Mental Helse Nordland for traumeenheten. I Glasshuset i Bodø inviterer de alle til å komme for å høre på appeller og musikk og for å vise sin motstand mot den planlagt nedleggelsen.

Egeberg sier han ikke nå går ut i media for å sikre egen jobb.

– Mitt engasjement handler ikke om meg eller min stilling, men når du kjenner lidelseshistoriene til pasientene og ser styrepapirene, måtte jeg si ifra.
Jeg har blitt veldig berørt av pasienter som har stått fram i media på en veldig imponerende måte. De har klart å være balansert på et veldig sårbart område.

Hilde Kristin Soleng ble utsatt for overgrep i barndommen. Nå kan tilbudet som reddet henne bli lagt ned. – Jeg tror ikke de vet hva de gjør.