Mener oppdrettsnæringen kan stryke Vega fra verdensarvlista

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) raser mot fylkesrådets vedtak om å la Marine Harvest drive oppdrett i ett av landets åtte verdensarvområder. Selskapet mener det er fullt mulig å ivareta både verdensarv og havbruk.

Tora Aasland i Bodø

Tora Aasland, leder av den norske UNESCO-kommisjonen, mener at det er viktig å finne balansen mellom næringsaktivitet og UNESCO-status i områder som Vega, men mener at det vil slå negativt ut for statusen som verdensarvsted.

Foto: Simen Follesø Røiseland / NRK

Nylig vedtok Nordland fylkesråd at Marine Harvest skal få drive med oppdrettsvirksomhet ved Rørskjæran i øykommunen Vega.

Vedtaket har vekket sterke reaksjoner hos folk og organisasjoner. UNESCO-kommisjonen i Norge mener vedtaket er en trussel mot et av de åtte verdensarvområdene i landet.

– Vi er svært overrasket over at de så tydelig utfordrer verdensarvstatusen til Vegaøyan. Det er ett av åtte verdensarvsteder i Norge, og det er helt opplagt at vedtaket som er gjort vil bli en utfordring for verdensarvstedet, sier Tora Aasland, leder av den norske UNESCO-kommisjonen.

Da diskusjonen om Vega skulle innlemmes i verdensarvlisten pågikk på tidlig 2000-tall, ble det laget en intensjonsavtale som tilsa at det ikke måtte komme i unødig konflikt med næringsvirksomhet i området. Likevel mener UNESCO at denne konsesjonen ikke følger intensjonen.

– Her kan ikke jeg skjønne annet enn at vedtaket som er gjort av fylkesrådet er i strid med det som er intensjonen med verdensarven, men dette må vurderes av ulike instanser, men vi mener det utfordrer verdensarvstatusen på en uheldig måte.

Hysvær på Vega

Vega ligger på verdensarvlisten.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

Mener havbruk og verdensarv kan gå hånd i hånd

Marine Harvest selv mener de hele veien har hatt god dialog med kommunen og fagetatene, og at det helt siden 2002 har vært meningen at man skal kunne drive bærekraftig havbruk, samtidig som man ivaretar områdets spesielle vernestatus.

– Områdene har også tidligere vært benyttet til både blåskjelldrift og oppdrett av torsk og laks, og slik vi forstår Vega kommune har det hele tiden vært en enighet om at havbruk skal være en del av næringsvirksomheten i området, sier kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Marine Harvest.

Marine Harvest mener at de skal kunne drifte en oppdrettslokalitet tett inntil verneområdet på en god måte, og at dette ikke er til hinder for verdensarvområdet.

Eivind Nævdal-Bolstad

Marine Harvest mener det gjennom hele prosessen har vert enighet om at havbruk skal være en del av området.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Vi har selvsagt respekt for de områdene hvor vi skal drifte en lokalitet, og vi har forståelse for at dette har vært en krevende avveining for myndighetene. Vi har både justert våre planer og har vært positive til å finansiere overvåkningsprogrammer som skal bidra til at UNESCO-status og havbruk skal kunne fungere sammen, sier han.

– Dere er et av verdens største oppdrettsselskap, er dere avhengige av å starte oppdrett her, eller kunne dere latt dette ligge i lys av debatten om saken?

– Vi er hele tiden på jakt etter nye lokaliteter der forholdene for oppdrett av laks er best mulig. Vi mener at Rørskjæran vil bli en lokalitet der miljøpåvirkningen vil være minimal fordi det er svært gode forhold for oppdrett på lokaliteten. Vi mener det er fullt mulig å drifte bærekraftig oppdrett av laks i dette området, sier han.

Laster kart, vennligst vent...

Rørskjæran er området som er åpnet for oppdrett. Det ligger nært flere værneområder, men det er ikke lovstridig i seg selv. Det som kan være problematisk er at konsesjonen til å drive akvakultur ble gitt før konsekvensutredningen var klar.