Mener nytt oljevernsenter i Lofoten er en brekkstang for oljeboring

Talsperson Rasmus Hansson for Miljøpartiet De Grønne beskylder Frp for å bruke det nye oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen som en brekkstang for oljevirksomhet.

FrP Kjell-Børge Freiberg og Siv Jensen

Kjell-Børge Freiberg og Siv Jensen presenterte tirsdag planene om å bevilge 27 millioner kroner ekstra til oljevernsenteret i Lofoten og Vesterålen.

Foto: ANDREAS TRYGSTAD / NRK

På tirsdag ble det kjent at finansminister Siv Jensen vil bevilge 27 millioner kroner ekstra til senteret som skal øke kompetansen på miljø- og oljevern.

I finværet på kaia i Svolvær smilte hun om kapp med førstekandidat for Nordland Frp Kjell-Børge Freiberg da de presenterte nyheten.

– Med 27 millioner ekstra kan vi skape mange kompetansearbeidsplasser i denne regionen, sa Jensen.

Men hva er egentlig bakgrunnen for den sjenerøse bevilgningen? Da det i mai i år ble kjent at regjeringen ville etablere senteret, var argumentet at senteret skulle «arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling».

– Et viktig verktøy for åpning

Men ifølge førstekandidat Freiberg har senteret også en annen sentral funksjon, som ikke ble nevnt i regjeringens egen presentasjon av oljevern- og miljøsenteret.

– Dette senteret er verktøyet vi trenger for å få åpnet Nordland 6 og 7. Jeg skal vokte hver dag for at senteret ikke skal bli et arnested i Lofoten og Vesterålen for klimaromantikere, sa Freiberg på tirsdag.

En av disse «klimaromantikere», er talsperson Rasmus Hansson for Miljøpartiet De Grønne.

– Ingen må la seg lure

Han liker dårlig det han hører, men gir samtidig ros til Freiberg som gjør det klinkende klart for velgerne hva dette egentlig dreier seg om.

Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne

Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne.

Foto: Syver Gustavo Svensrud / NRK

– Ingen må la seg lure et sekund. Grunnen til at regjeringen åpner dette senteret er fordi de trenger en brekkstang for å få åpnet Lofoten, Vesterålen og Senja for oljevirksomhet. Regjeringen har aldri villet innrømme at dette er et tiltak for å skape bedre stemning rundt planene om oljevirksomhet i regionen. Derfor er det bra at Frps Freiberg nå sier høyt og tydelig at det er dette som er intensjonen, sier Hansson.

– Dette er ikke et senter som etableres av omsorg for regionen. Dette senteret etableres av omsorg for oljeselskapene og oljelobbyen, fortsetter han.

– Men er det ikke bra med et oljevernsenter som også skal bekjempe marin forsøpling?

– Jo, det kan skje oljeulykker i regionen, og da er det viktig med god beredskap for å beskytte dyreliv og annen natur. Senteret har også en mulighet for å bli et godt løft for å få ryddet opp i plastforurensningen, svarer Hansson.

Men:

– Alle må huske en veldig viktig ting: Når det er dårlig vær, som det ofte er på nordlandskysten, så finnes det ingen oljevernberedskap i verden som kan takle oljesøl. Hvis ulykken skjer i uvær, vil oljen gjøre skade uansett. Det viktige er at vi holder fast på at dette området ikke skal ha oljevirksomhet.

– Får konsekvenser for velstanden

At Rasmus Hansson ikke ønsker oljevirksomhet, tar ikke Freiberg så tungt.

– Det han sier kommer ikke som noen overraskelse. Han ønsker ingen petroleumsvirksomhet noe sted, heller ikke i Lofoten og Vesterålen, med de konsekvensene det vil ha for velstanden vi har i Norge.

– Er det riktig at dette er en brekkstang for å få åpnet området for oljevirksomhet?

– Er det en ting Frp har vært tydelige på, er at vi ønsker å åpne Nordland 6 og 7, og vi åpner ikke dette senteret for at vi ikke skal kunne drive oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen.