Mener Norsk Luftambulanse forsøker å lure folk

Helse Vest mener Stiftelsen Norsk Luftambulanse forsøker å lure folk til å gi dem penger. – Luftambulansen er allerede fullfinansiert av det offentlige. Det er kritikkverdig at de ikke opplyser om dette.

Helikopter fra Norsk Luftambulanse

Både bedrifter og privatpersoner har i høst fått brev fra stiftelsen som ber om penger til sin sak, men stiftelsen

Foto: Lars-Erik Vollebæk / Norsk Luftambulanse

Bedrifter og husstander over hele landet har mottatt tiggerbrev fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Stiftelsen får nå kritikk for å forsøke å lure til seg penger fra personer og bedrifter. Penger de allerede får fra det offentlige. Kommunikasjonsdirektør, Bente Aae sier Helse Vest reagerer på brevet de har mottatt.

– Vi reagerer først og fremst på måten de kommuniserer på i brevet. Vi vet fra før at mange tror at du må være medlem av Norsk Luftambulanse for å få luftambulansehjelp. Sånn er det ikke, sier Aae til NRK.

– Utelater vesentlig informasjon

Stiftelsen Norsk Luftambulanse er en medlemsorganisasjon som arbeider for å hjelpe mennesker som blir utsatt for ulykker eller akutt sykdom. Kritikken mot dem går på formuleringer og utelatelse av vesentlig informasjon.

– For det første står det ingen steder at Luftambulansen faktisk er fullfinansiert av det offentlige. Det er viktig å få fram når man sender en faktura på denne måten, mener kommunikasjonsdirektøren i Helse Vest.

Står inne for innholdet

Generalsekretær Erik Normann i Stiftelsen Norsk Luftambulanse står inne for det som blir skrevet i brevene de sender ut til folk.

Generalsekretær Erik Normann i Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Generalsekretær Erik Normann i Stiftelsen Norsk Luftambulanse står inne for det som blir skrevet i brevene de sender ut til folk. – Det er i hvert fall det vi pleier å skrive i våre brev, sier generalsekretær Erik Normann.

Foto: Norsk Luftambulanse
Brev norsk luftambulanse

Norsk luftambulanse sier at det kommer tydelig fram i de to nederste linjene i brevet at de er fullfinansiert av det offentlige.

Foto: Faksimile

– Vi står inne for det vi skriver i brevet, nemlig at luftambulansetjenesten som drives av Norsk Luftambulanse skjer på kontrakt med staten. Vi står også inne for at det vi samler inn av penger går til forskning og utvikling av luftambulansetjenesten i Norge for å gjøre den bedre.

NRK har sett brevet, og det står ingen steder i brevet at dersom man blir utsatt for en ulykke eller trenger akutt hjelp får man luftambulansehjelp, og at dette er finansiert av staten.

Normann sier at det kommer tydelig fram i brevet at de er fullfinansiert av det offentlige.

Med liten skrift

– I det helt konkrete brevet står det nederst på side to at tjenesten utføres på oppdrag fra helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste. I det ligger det at tjenesten er finansiert. Det ligger i oppdraget, sier Erik Normann.

I linjene i brevet, som Normann refererer til, står det følgende:

«Stiftelsen Norsk Luftambulanse er Norges største ideelle medlemsorganisasjon med over 700.000 støttemedlemmer. Det heleide datterselskapet Norsk Luftambulanse AS opererer legehelikoptre på oppdrag for Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS».

På spørsmål om dette er lettfattelig for folk flest svarer Normann følgende:

– Det er i hvert fall det vi pleier å skrive i våre brev. Og vi innestår helt og fullt for det.