Mener Norge skal bestemme selv

Nordland Ap mener ingen andre enn Norge skal bestemme hvilken vei energien skal flyte, skriver Lofotposten. Regjeringen ønsker å knytte Norge til EUs energiunion Acer. Dette ved å overføre nasjonal myndighet over energisektoren, til EU. Målet er å etablere og regulere et felles strøm- og gassnett i Europa.