Hopp til innhold

Kritisert universitet ble godkjent på alle punkter: – Veldig glad og lettet

Nord universitet har fått kritikk for å ikke holde god nok kvalitet. Nå gis de full tillit i en fersk tilsynsrapport fra NOKUT, noe som kom som en sårt tiltrengt gladnyhet.

Nord universitet

Nord universitet har vært underlagt et kvalitetstilsyn for å ettergå at institusjonen fortjener universitetsstatusen.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Det har vært et tøft år for Nord universitet.

Ikke bare har forslaget om å legge ned avdelingen på Nesna skapt stor splid, universitet har også fått høre at kvaliteten må skjerpes.

Hvis ikke, kunne det i verste fall miste universitetsstatusen.

To tilsyn har pågått for å undersøke at universitet har den kvaliteten som skal til.

Det ene tilsynet gransker et spesifikt doktorgradsprogram og er fortsatt under arbeid. Det andre handlet om den overordnede kvaliteten.

Denne tilsynsrapporten er nå klar og konklusjonen er tydelig: Nord universitet oppfyller alle kvalitetskravene.

– Jeg er veldig glad og lettet, sier Levi Gårseth-Nesbakk, prorektor ved Nord universitet.

For det var en stund ikke helt gitt at fagkomiteen som undersøkte universitet skulle lande på en slik konklusjon.

Tidligere i år troppet statsråd Iselin Nybø og tilsynsdirektøren ved NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), Øystein Lund opp på Nord universitets styremøte for en alvorsprat.

Lund sa da at de ante konturene av en institusjon som ikke maktet, eller hadde tilstrekkelig interesse for kvalitetsarbeid.

Men flere tiltak har vært iverksatt og den sakkyndige rapporten konkluderte med at kravene var oppfylt på alle områder.

– Det har stormet litt rundt universitet, så dette er en gladsak. Vi har fått bevist at vi tar kvalitet på alvor, sier Gårseth-Nesbakk.

Han forteller at de blant annet har iverksatt lavterskeltilbud for å ta opp problemområder og forbedringspunkter.

– Satsning på kvalitetsarbeid er et gjennomgående tema i universitetets overordnede strategi.

Levi Gårseth-Nesbakk

Prorektor ved Nord universitet, Levi Gårseth-Nybakk, sier de vil fortsette å fokusere på kvalitet i tiden fremover.

Foto: Svein-Arnt Eriksen

– Fornøyd

I løpet av tilsynsrunden er studenter, ledelse og ansatte er intervjuet. Komiteen mener universitet oppfyller kvalitetskravene, men at det er viktig at det fortsatt holder trykket oppe.

«Nord universitet er et relativt ungt universitet og fortsatt en ganske nyfusjonert institusjon, som står i mange viktige endringsprosesser. Dette gir muligheter for å rigge et godt og moderne kvalitetssystem og få til viktige endringer. Det innebærer imidlertid også en fare for at enkelte momenter i kvalitetsarbeidet kan falle mellom to stoler, og at det kan bli større fokus på prosedyrer, metoder og roller i kvalitetssystemet enn på handling og effekt av kvalitetsarbeidet», står det blant annet i rapporten.

Komiteen er fagpersoner som kommer med sin konklusjon om hvorvidt universitet oppfyller kvalitetskravene. Men ingenting er avgjort før NOKUTs styre har hatt rapporten til behandling. Det skjer til høsten.

Men tilsynsdirektøren, som var rett fram i sin tale tidligere i år, er i dag fornøyd.

— Vi er fornøyd med at Nord universitet har vist at uroen vår var ubegrunnet. Tilsynet viser at institusjonen arbeider meget bra med sine prosesser. Vi har et berettiget håp om at eksempler på kvalitetssvikt vil bli rettet opp. Utfordringene er tilstede, men Nord universitet viser evne og vilje til å gjøre noe med det, sier Lund i en uttalelse til NRK.