NRK Meny

Mener næringen er sviktet

Skogeierforbundet krever tiltak fra regjeringen etter at Norge har mistet halvparten av arbeidsplassene i treforedlingsindustrien, skriver Nationen. Landbruks- og matdepartementet opplyser til avisen at regjeringen kommer med en helhetlig politikk for sektoren når stortingsmeldingen om skog- og trenæringen legges fram i høst. (NTB)