– Feil å kaste ut denne familien nå

Kristelig Folkepartis innvandringspolitiske talsmann gir full støtte til familien Petrosjan som i siste liten fikk bli i landet inntil videre.

Familien Petrosjan og Geir Toskedal fra Krf

FORNØYD: Mandag ble familien Petrosjan hentet på asylmottaket på Rognan i Nordland av politiet. Familien på fem har bodd i Norge i over åtte år. De skulle etter planen sendes til Armenia tirsdag, men Oslo byfogdembete har midlertidig stanset utsendelsen. Det er Kristelig Folkepartis innvandringspolitiske talsmann, Geir Sigbjørn Toskedal, fornøyd med.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde/Erik Waage / NRK

– Vi har nye forskrifter som kommer snart. Derfor mener jeg at staten burde ventet med sakene der mindreårige barn som har bodd lenge i landet er innvolvert, sier KrFs Geir Sigbjørn Toskedal til NRK.

Han er glad for at Oslo byfogdembete tirsdag morgen stanset utsendelsen av familien Petrosjan inntil videre.

Familien på fem, som kommer fra en konflikregion mellom Armenia og Aserbajdsjan, har bodd i nordlandskommunen Saltdal i over åtte år.

Mandag ble de hentet av politiet på asylmottaket på Rognan i Nordland, før de deretter ble transportert via Bodø til Oslo.

Det skjer kun to måneder før en forskrift som kunne ha sikret dem opphold i Norge.

Geir Toskedal

UHELDIG: Innvandringspolitisk talsmann i KrF, Geir Sigbjørn Toskedal, skulle ønske at familien slapp å oppleve dette.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

– Vi vil ha ord på oss i Norge for å drive en human og rettferdig asylpolitikk. Når Stortinget har begynt å gi nye signaler, men ikke har klart å få dette ut i forskrifter ennå, så er vi i en slags ventesituasjon, forklarer Toskedal, og legger til:

– Da skulle jeg ønske at denne familien hadde sluppet å oppleve dette.

Ventet på ny ordning

Familien har fått endelig avslag på asylsøknaden etter flere anmodninger om omgjøring av vedtaket, men har den siste tiden levd i håpet om at den nye regjeringsavtalen skulle gjør at de fikk bli i Norge.

I samarbeidsavtalen mellom Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet kom Venstre og KrF med krav om at barn som har vært i Norge over tre år skal få bli.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt forskriften ut på høring frem til avgjørelse 1. juli i år.

Engangsløsningen er ikke et generelt amnesti for barn uten oppholdstillatelse, men vil omfatte familier som fyller bestemte vilkår. (Se faktaboks)

– Denne familien kunne kommet inn under denne ordningen. Den eldste har vært i Norge i over åtte år og de to yngste er født og oppvokst her, sa familiens advokat, Terje Holst Stifjell, til NRK mandag.

NRK møtte familien på Bodø lufthavn like før de ble transportert videre til Oslo.

– Det mest urettferdige er at vi om to måneder kunne fått opphold. Nå blir vi sendt ut, sa Bella Abrahamyan, som er mor til barna, til NRK da.

Stoppet utsendelsen

Familien Petrosjan sendes ut av landet

BLE HENTET: Politiets utlendingsenhet fulgte familien til Bodø lufthavn mandag.

Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde

Tirsdag morgen fikk familiens advokat beskjeden om at familien får bli inntil videre, ettersom Oslo byfogdembete satte foten ned.

Terje Holst Stifjell er fornøyd med avgjørelsen.

– Jeg mener det er sterkt urimelig for barna å bli sendt ut av landet kun to måneder før forskriften sannsynligvis trer i kraft. Jeg tror Oslo byfogdembete har tatt mer hensyn til ungene enn regelverket, sier Stifjell til NRK.no.

– Dersom de hadde blitt sendt ut nå, hadde det vært umulig å få dem inn under vilkårene for forskriften, legger han til.

Nå befinner familien på fem seg i Oslo inntil videre. Flybiletten som skulle ta dem videre til Armenia er kansellert.

– Retten har lagt til grunn at det er behov for å holde muntlig forhandling, men at dette ikke var praktisk mulig før uttransportering skulle gjennomføres. Avgjørelsen er tatt uten at retten har hørt UNEs syn og innebærer at de kan være til stede når retten avholder muntlig forhandling, skriver dommer Tove Merete Voldbæk i en mail til NRK.

Hun legger til grunn at en ny avgjørelse trolig vil foreligge før 1. juli.

– Urimelig påkjenning

Kristelig Folkepartis innvandringspolitiske talsmann, Geir Sigbjørn Toskevold, understreker at han ikke kjenner saken utover det han har fått med seg i media.

Han har likevel ingen problemer med å forstå familiens frustrasjon.

– Det er en stor påkjenning, og nesten urimelig for en familie å oppleve noe slikt. Derfor er det viktig at vi har en forutsigbar og rettferdig asylpolitikk. Vi skulle ønske at dette ble gjort på en mer human måte.

– Det som skjer nå er jo ikke nødvendigvis et signal om at de får bli i Norge, men det er et signal om at vi burde vente slik at vi får vurdert familiens sak i lys av de nye forskriftene.

– Var det unødvendig å forsøke å sende dem ut?

– Jeg kan ikke si at det var unødvendig. UDI, UNE og politiet handlet i samsvar med de forskriftene som gjelder i dag, og som kommer fra rødgrønt styre. Derfor kan jeg ikke kritisere dem. Men de kunne godt ha ventet til de nye forskriftene kommer om et par måneder. Jeg vil tro at det er kø andre på andre typer søknader som de burde tatt først.

– Kunne ikke ha ventet

NRK har tirsdag vært i kontakt med Utlendingsnemda, som henviser videre til Regjeringsadvokaten.

Hos Regjeringsadvokaten bekrefter de at de har mottatt saken, men ønsker ikke å kommentere ytterliggere i dag.

Mandag avviste Utlendingsnemnda overfor NRK at familien, som kommer fra et konfliktområde mellom Armenia og Aserbajdsjan, er utrygge i hjemlandet.

– Grunnen til at de har fått avslag på asylsøknadene sine er at de ikke har noe beskyttelsesbehov. Det er altså ikke farlig for dem å returnere til hjemlandet, skriver nemndleder i UNE, Liv Huus-Hansen, i en e-post til NRK.

Nemnda mener samtidig at familien bevisst løy i sin søknad om asyl.

– Behandlingstiden for asylsøknadene deres var ikke særlig lang i utgangspunktet, men de reiste ikke frivillig etter å ha fått avslag, forklarer Huus-Hansen, og legger til:

– Grunnen til at det har vært vanskelig å returnere dem med tvang, var at de påberopte seg å være aserbajdsjanske borgere mens de i virkeligheten er armenske borgere.

– Ville det ikke vært naturlig å vente med utkastelse til høringsrunden til forskriften er over?

– Departementet har ikke stilt saksbehandlingen i UNE i bero i påvente av ny forskrift, og da er det UNEs plikt å behandle saker på vanlig måte ut fra gjeldende regler.

NRK møtte familien på Bodø lufthavn like før de skulle sendes videre til Oslo og videre til Armenia.

KASTES UT: NRK møtte familien Petrosjan på Bodø lufthavn like før de ble sendt avgårde med fly mandag formiddag.