Hopp til innhold

Mener krangel om skyhøye fergepriser minner om politisk spill

Staten og fylkeskommunen skylder på hverandre mens fergepassasjerene langs norskekysten blør. – Svært uheldig, mener Maritimt Forum.

ferge Dønna

OPPRØR: Dyrere fergebilletter har skapt et fergeopprør langs Kyst-Norge. I Nordland økte prisene på opp mot 45 prosent på enkelte strekninger over natta.

Foto: Frank Nygård / NRK

Skyhøye billettpriser har skapt et fergeopprør langs kysten av Norge.

I Nordland økte prisene på opp mot 45 prosent over natta. Prisøkningene gjelder også andre steder i landet, som i Troms og Finnmark, i Rogaland og Vestland.

Mens fergepassasjerene langs kysten av Norge blør, skylder Staten og fylkeskommunen på hverandre for de høye prisene.

– Det er svært uheldig, mener daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd.

– Det blir for dumt

Ingjerd har fulgt den politiske tautrekkingen som pågår. Han mener krangelen de siste dagene er uheldig.

Daglig leder i Maritimt Forum Nordvest, Arnfinn Ingjerd.

MÅ FINNE LØSNING: – Slik det er nå vil det føre til en avfolkning av nærings og distriktsfiendtlig, sier Arnfinn Ingjerd.

Foto: Creative Commons/Flickr

– De må slutte å krangle. Regjeringen er blåblå. Alle de tre fylkeskommunene er rødgrønne. Man kan jo spørre seg om dette dreier seg om partipolitisk taktikkeri. Hvis dette medfører riktighet, blir det for dumt, sier han.

Ingjerd oppfordrer partene om å sette seg ned for å finne en løsning.

– Det haster. Dagens prisnivå er nærings- og distriktsfiendtlig. På sikt vil det kunne føre til en avfolkning, sier han.

Mindre penger

Direktør for interessepolitikk i KS er Helge Eide. Han gir Maritimt Forum langt på vei rett.

– Det er riktig at styrken i retorikken her påvirkes av den politiske fargen. Hadde det vært partifeller ville nok synspunktene vært de samme. Men retorikken ville nok vært annerledes fra begge sider, sier Eide.

Men at det koster å legge om til mer miljøvennlige ferger er solid dokumentert, mener Eide.

Han sier det er to inntektskilder som berører fylkeskommunene: Regionale utviklingsmidler og inntektssystemet.

Helge Eide

FYLKENE RAMMET: – Det har ikke vært en stor endring i år, men båt- og fergenøklene er viktig for et fylke som Nordland, sier Helge Eide i KS.

Foto: Fotograf Johnny Syversen

Eide sier at endringer i kostnadsnøklene her, tilbake i 2015, har rammet Nordland. Det er ikke tatt høyde for kostnadene til det grønne skiftet, mener han.

– Hvis man virkelig ønsker å støtte dem med å anskaffe utslippsfrie elferger, må det tas eksplisitt høyde for i inntektsrammen til fylkeskommunene. Det mener vi ikke er gjort, sier Eide.

Fylkeskommunen snudde

Etter ni dager med opprør snudde Nordland fylkeskommune. Torsdag varslet de at noe av billettøkningen som ble innført ved nyttår, blir reversert.

I Dagsnytt 18 samme dag fastholder fylkeskommunen at regjeringen struper deres budsjett. At det er årsaken til at fergetakstene er skrudd opp.

Norges tre største fergefylker, Nordland, Møre og Romsdal og Vestland, hevder de er underfinansiert fra staten med til sammen 700 millioner.

– Nordland får 486 millioner kroner mindre fram mot 2023, som gjør at vi dessverre må ta grep. Når vi nå reduserer prisene, risikerer fylkeskommunen å gå med et underskudd i 2020, sier Bent-Joacim Bentzen, fylkesråd for samferdsel i Nordland.

– Den risikoen må vi ta selv, sier han.

Fergeopprør - leverer underskrifter til samferdselsminister Jon Georg Dale (frp)

ORDFØREROPPRØR: Denne uken fikk samferdselsminister Jon Georg Dale 45 underskrifter fra fortvilte kystordførere, som krever makspris på fergebillettene.

Foto: Jannicke Farstad / NRK

Ap og Sp på fylket mener at de statlige bevilgningene ikke har stått i forhold til de kostnadene de store båt- og fergefylkene har hatt i årene etter 2013.

– Den nåværende regjering sulteforer fylker med stort ansvar for båt- og fergetilbud. Det har falt sammen med store og viktige investeringer som gjøres i det grønne skiftet. Dette presser økonomien knyttet til båt- og fergetilbudet ytterligere, sier Bentzen.

– Kan ikke kaste penger etter fylkene

Men Fremskrittspartiet mener fylkespolitikerne bare må prioritere annerledes.

Allan Ellingsen

AVVISENDE: – Det kan ikke være sånn at staten skal kaste penger etter fylkeskommunene som ikke klarer å prioritere kjerneoppgavene sine, sier statssekretær Allan Ellingsen (Frp).

Foto: Therese Bergersen / NRK

Fylkespolitikerne ønsker et større ansvar, og det har de fått. Det er et ganske samlet storting som har gitt fylkeskommunene et enda større ansvar for de tjenestene de skal drifte, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen (Frp).

– Da må også fylkespolitikerne på lik linje som vi på statlig hold gjør, prioritere samferdsel. Vi prioriterer ikke å sette opp fergeprisene, sier Ellingsen.