Hopp til innhold

Mener inntektsgrensa ødelegger for studenter

Lånekassens inntektsgrense er til hinder for studenter som ønsker å spare penger for framtida, mener studentorganisasjon. – Ikke stipendets formål å spare, svarer Lånekassen.

Marte Øien

Studentene har ikke gode nok økonomiske vilkår. Derfor må de få lov å jobbe så mye de vil uten å bli fratatt stipend, mener leder Marte Øien, Norsk Studentorganisasjon (NSO).

Foto: Mikkel Walle

Hvert år setter Lånekassen og Kunnskapsdepartementet en inntektsgrense for studenter. Grensa sier hvor mye en student kan tjene uten å miste stipendet. Tjener en student mer enn dette, blir deler av stipendet gjort om til lån.

Tabellen under viser utviklingen i inntektsgrensa de siste fem årene.

Lånekassens inntektsgrenser

Kalenderår

Utdanningsstøtte et helt kalenderår

Støtte i sju måneder eller mindre per kalenderår

2020

188 509 kr

471 270 kr

2019

182 575 kr

456 436 kr

2018

177 257 kr

443 142 kr

2017

172 597 kr

431 492 kr

2016

168 059 kr

420 148 kr

Norsk Studentorganisasjon (NSO) mener ordningen er et hinder for studenter som ønsker å spare penger.

– Studentene taper hvis de skal kunne sikre seg en nødvendig inntekt for å dekke basisutgifter. De økonomiske vilkårene deres er for dårlige med dagens støtteordning, sier leder i NSO, Marte Øien.

Tar utgangspunkt i penger studenten ikke har

I dag regnes inntektsgrensa ut fra studentens bruttoinntekt, altså inntekten før det trekkes fra skatt.

Dette blir feil, fortsetter Øien.

– Vi mener Lånekassen bør ta utgangspunkt i nettoinntekten, da det tross alt er det studenten har å rutte med. Det er det de faktisk får utbetalt.

Nina Schanke Funnemark

Nina Schanke Funnemark, Statens lånekasse for utdanning

Foto: Skatt Øst

I Lånekassen forklarer de at de gjør det de kan for at reglene skal være forståelige.

– Noe av grunnen til at vi bruker brutto er at det skal være så lett som mulig for studenten å forstå ordningen, sier administrerende direktør i Lånekassen, Nina Schanke Funnemark

Hvis de skulle tatt utgangspunkt i nettoinntekt, ville sannsynligvis denne grensa ligget på et annet nivå, legger hun til.

– Og for noen ville det ha vært andre ting som også slår ut med tanke på hvor mye skatt du betaler.

Ikke stipendets formål

Student

Studere eller jobbe? Jobber du for mye mister du stipend.

Foto: Scanpix / Comnet

Funnemark legger til at stipendets formål ikke er å legge til rette for at studenten skal kunne spare penger. Men heller at de skal slippe å jobbe for mye ved siden av studiene.

– Du får støtte for å kunne ta utdanning, og for å kunne konsentrere deg om utdanning. Både beløpsgrenser og det å ha kapasitet til å studere er tatt hensyn til når man har valgt å ha den type studieordning som vi har.

Alle skal få mulighet til å studere uavhengig av hvilken bakgrunn du har. Det er også en formuesgrense som studenten ikke må overskride for å få stipend.

– Hvordan man selv ønsker å gjøre det er jo opp til den enkelte. Man kan prioritere å jobbe og tjene penger og spare opp. Eller motta stipend og støtte fra Lånekassen, sier Funnemark i Lånekassen.