Mener havdrone kan revolusjonere fiskerinæringa og spare miljøet

Hvis oppfinneren Roald Jonassen lykkes, vil fiskerne i fremtiden kunne sitte på land og likevel se hvor fisken befinner seg.

Fiskebåter i havna på Røst

Tanken er at en selvgående drone skal ta jobben med å søke i havområdene etter hvor fisken står og spare fiskerne for både tidsbruk og drivstoff i tillegg til at det vil kunne gi en solid bonus med tanke på miljøet.

Foto: Helge Lyngmoe / NRK

I løpet av de siste årene har det blitt et stadig større fokus på å få ned forbruket av drivstoff i fiskerinæringen. Ny teknologi kan være med på å gi et stort skritt i riktig retning.

bilde

Daglig leder i Greenfish AS, Roald Jonassen.

Foto: Privat

Allerede i mars kan nyvinningen som oppfinneren selv mener kan revolusjonere ressursbruken i fiskerinæringen være klar. Roald Jonassen fra Meløy har i en årrekke finslipt ideen om en fiskeridrone. Det var Fiskeribladet som først omtalte saken.

– Det bygger på en idé jeg har hatt i mange år, på mange måter en litt unik idé. Nå når vi har fått pengene på plass, blir det nå en prototyp, forteller oppfinneren selv.

Tanken er at en selvgående drone skal ta jobben med å søke i havområdene etter hvor fisken står og spare fiskerne for både tidsbruk og drivstoff i tillegg til at det vil kunne gi en solid bonus med tanke på miljøet. Og pågangen har vært stor også fra andre aktører.

Nå er pengene på plass til den første prototypen i samarbeid med forskningsinstituttet Norce.

havdrone

Dette er en foreløpig skisse av havdronen.

Foto: Greenfish AS

Fiskerne positive til ny teknologi

I en årrekke har det vært et ønske fra næringen selv å redusere drivstofforbruket. Som et resultat av dette har det vært flere forskningsprosjekter, som blant annet har resultert i produksjonen av elektriske fiskefartøy.

Kjell Ingebrigtsen

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Foto: Norges Fiskarlag

– Det høres veldig interessant ut. Bruk av drone ser vi øker i store deler av samfunnet. For fiskerne vil det være ei stor vinning om vi kunne ta i bruk slik teknologi, sier leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen.

Han forteller at mye av fiskernes hverdag går med på å lete etter fisk, og det er en kostbar oppgave. Det har også blitt et stadig større fokus på å få ned drivstofforbruket i næringa de siste årene.

– Vi hilser alle slike ting velkommen som kan bidra i så måte. Hvis vi kan få oversikt over hvor ressursene i havet er før vi går fra kai vil det lette hverdagen betraktelig, og også få ned de generelle omkostningene ved den daglige drifta.

Kan redusere drivstoffbruk med 50 prosent

Jonassen mener oppfinnelsen kan spare både miljøet og gi mer effektiv drift for fiskerinæringen. I 2017 anslår Garantikassen for fiskere at forbruket drivstoff blant fiskerifartøyene var på mellom 215 og 218 millioner liter.

Forbruket er antakeligvis høyere ettersom en del fartøy har avgiftsfritak for fiske utenfor norsk økonomisk sone.

– Det som går igjen når jeg snakker med fiskerne om dette er hvor fisken står. For å finne fisken selv går det gjerne store mengder tid og drivstoff, forklarer Jonassen.

Han anslår at inntil 50 prosent av gangtida på fiskefartøyene går med til å finne fisk, noe han mener kan gi en tilsvarende reduksjon i drivstoff.

– Vi kan halvere drivstoffutgiftene per år. Det er noe som slår ut både på bunnlinja og miljøregnskapet, sier han.

Kan utstyres med det meste av teknologi

Selv om midlene er på plass for å produsere en prototyp, trenger de å sikre investorer for å oppskalere produksjonen, og flere er allerede interesserte.

– Grunndronen blir utstyrt med ekkolodd, men den kan utstyres med teknologi, sensorer og kamera ut fra hva kunden ønsker, røper Jonassen.

Greenfish har fått et tilskudd på 600.000 kroner fra Innovasjon Norge, et ytterligere tilskudd på 70.000 kroner fra Meløy utvikling de har gått inn med 225.000 kroner fra egen lomme.

I samarbeid med forskningsinstituttet Norce skal de bygge demoversjonen i Bergen, før denne fraktes hjem til Engavågen i Meløy.