Meløy setter ned foten for luksus-isbiter

I fem år har isbit-gründer Geir Olsen fra nordlandskommunen Meløy jobbet for å selge eksklusive isbiter fra Norges nest største isbre til 100 kroner stykket til barer og restauranter over hele verden. I dag kom det endelige avslaget.

Isbiter fra Svartisen

FULL STANS: Dagens vedtak i kommunestyret betyr i praksis at det ikke blir hentet ut isbiter fra det populære turistperlen Svartisen i denne omgang.

Foto: SVAICE

Selskapet Svaice AS hadde søkt om å hente ut inntil 3600 m³ is fra Svartisen og frakte den ut med helikopter. Søknaden møtte voldsomme protester fra miljøorganisasjoner, reiseliv og politikere lokalt og nasjonalt.

Etter en lang politisk og byråkratisk dragkamp skulle Meløy kommune i dag ta den endelige avgjørelsen til det omstridte isbitprosjektet.

Det endte med at kommunestyret med 18 mot to stemmer vedtok å stoppe planene.

En av dem som fulgte rådmannens innstilling om å si nei, var Meløy-ordfører Sigurd Stormo (Ap).

– Vi sto overfor to valg. Å følge rådmannens innstilling og avvise planen. Eller vi kunne sagt ja til planen. Men da måtte vi sendt den til departementet til endelig avgjørelse. Flertallet landet flertallet på å avvise søknaden, og heller gå for en helt ny plan for vern og bruk av Svartisen-området.

Kan bli aktuelt i framtiden

Isbit-produksjon ved Svartisen. Svaice AS

Svaice har testet ut breisen fra Svartisen på flere av de mest eksklusive barene i London. – De synes det var et kjempekult konsept, har isbit-gründer Geir Olsen tidligere fortalt til NRK.

Foto: Svaice AS

Den nye planen skal også vurdere om is, mineral- og grusforekomster i området kan være drivverdig. Det betyr at spørsmålet om isbitproduksjon kan komme opp ved en senere anledning.

– Men da snakker vi flere år fram i tid. Og det må være forenlig med bærekraftig miljø og forvaltning av områdene, sier Stormo.

Gir trolig opp

Daglig leder Geir Ludvik Olsen i Svaice

EDLE SAKER: Her viser isbit-gründer Geir Ludvik Olsen fram en bit av Svartisen. Bak er fabrikkbygget han har kjøpt og som etter planen skulle huse isbitproduksjonen.

Foto: Lars-Bjorn Martinsen

Det har ikke lykkes NRK å få kontakt med isbit-gründer Geir Olsen i dag. Han har investert 12 millioner kroner i isbitproduksjonen, og har tidligere uttalt til NRK at han mest sannsynlig må selge fabrikken dersom det ikke ble tommel opp i kommunestyret.

Ordføreren kan forstå at isbit-gründeren er skuffet i dag.

– Ja, det skjønner jeg godt. Utfallet er negativt for Olsen. Men jeg føler ikke at noen har blitt behandlet dårlig. Søknaden hans har vært behandlet på lik linje med andre planer. Men det har lang tid fordi vi står overfor mange problemstillinger og stort engasjement.

SV fornøyd

Isbit-produksjon ved Svartisen. Svaice AS

Svaice søkte om å hente ut inntil 3600 m³ is fra Svartisen og frakte den ut med helikopter. Søknaden møtte voldsomme protester både lokalt og nasjonalt.

Foto: Svaice AS

Fylkesråd Aase Refsnes er svært fornøyd med at Meløy kommune nå har stoppet planene om uttak av is fra Svartisen.

– Jeg er glad for at kommunestyret i Meløy kommune tar innsigelsen fra fylkeskommunen til følge og vedtar å avvise forslaget for uttak av is på Svartisen. At de nå har stoppet planene, oppfatter jeg som at de har lyttet til våre argumenter om hvorfor man ikke bør slippe til en slik type næring i et slikt område, sier hun i en pressemelding.

Bærekraftig reiseliv

Aase Refsnes

Fylkesråd Aase Refsnes (SV) er svært fornøyd med at Meløy kommune i dag har stanset planene om uttak av is fra Svartisen.

Fylkesråden mener man gjennom å stoppe planene om uttak av is, nå i stedet har åpnet for betydelig satsing innen reiselivsnæringen. Og med mulighet for sterk omdømmebygging heller enn fare for omdømmetap.

– Jeg var svært bekymret for symboleffekten av et slikt tiltak. Det ville være uheldig for kommunens satsing på Svartisen og Engenbreen når det kommer til å utvikle bærekraftig, opplevelsesbasert reiseliv, sier fylkesråden.