Meløy kommune stanser isbit-planer

Fylkesråd Aase Refsnes (SV) er svært fornøyd med at Meløy kommune i dag har stanset planene om uttak av is fra Svartisen.

Meløy kommune behandlet i dag saken og vedtok ved 18 stemmer mot to å stoppe planene.

Aase Refsnes