Hopp til innhold

Meiner dei har funne årsak til mystisk reindød

Veterinærinstituttet har gjennom sine analysar konkludert med at årsaka til at fleire hundre rein døde og blei sjuke på Herøy i vår, truleg skuldast kobberforgifting.

Det opplyser Nordland politidistrikt i ei pressemelding.

– Vi vil i tida framover fortsette å gjere undersøkingar for å finne kjelda til at reinene døde, men vi vil no spisse etterforskinga inn mot kjelder som kan føre til kobberforureining.

Det seier etterforskar for dyreferdskriminalitet, Stine Marie Brox Gundersen.

– Vi kjenner til fleire kjelder som kan føre til kobberforureining, men mistenker at vi ikkje kjenner til alle.

Difor ber politiet publikum som kjenner Herøy til å ta kontakt, dersom dei har informasjon om kor det kan vere nyttig for politiet å leite etter kjelda til kobberforureining.

Kadaver av rein på Herøy, Helgeland.
Foto: Odd Arne Sandøy