Hopp til innhold

Mattilsynet vil forby fiske av storkveite

Mattilsynet vil ha forbud mot fiske av kveite over 100 kilo. Årsaken er at kveiter på over to meter er proppfull av miljøgifter. – Noen turistfiskere vil nok synes det er ergerlig, sier Arild Åsjord, som driver fisketurisme.

Fire tyske turister fikk kveite på 160,5 kilo i Steigen

STORKVEITE: Disse fire tyske fisketuristene fikk denne storkveita på kroken i Steigen i 2014. Kveita var 2,35 meter og veide 160 kilo.

Foto: Paul Fortun

Turister fra hele Europa kommer til Norge for å fiske gigantkveiter. Kveiter kan veie opptil 300 kilo, og de største eksemplarene blir ofte omtalt som «monstre» når fiskerne poserer med fangsten. Noen turistfiskere tar også med seg kveitene hjem som troféfisk – noe som i dag er fullt lovlig.

Men nå kan det bli slutt på denne populære aktiviteten – med mindre turistene slipper ut storkveitene igjen.

Proppfull av miljøgifter

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) undersøkte på oppdrag fra Mattilsynet atlantisk kveite fra Skagerak til Barentshavet. Resultatet viser at kveiter over to meter og 100 kilo hadde et høyt innhold av miljøgifter.

Kveite tatt utenfor Arnøya

Kveite er manges favorittfisk. Fortsatt er kveiter under 40 kilo trygge å spise, bortsett fra kveiter fra Sklinnabanken.

Foto: Arnøya-Ari (arnoya-ari.blogspot.no/)

– Vi gjorde funn av dioksiner og PCB, som hoper seg opp i fisken. Vi fant også relativt høye nivåer av kvikksølv. Disse miljøgiftene hoper seg opp over tid i fisken. Disse miljøgiftene gir ikke akutt giftighet, men dioksiner og PCB kan gi økt risiko for å utvikle kreft, endringer i hormonbalansen og nedsatt immunforsvar, sier forsker Bente M. Nilsen i NIFES.

Årsaken til at det er de største kveitene som er skumle å spise er størrelse og alder. Kveita kan nemlig bli opp til 60 år.

Mattilsynet anmoder nå Fiskeridirektoratet om også å forby all fangst av de største kveitene.

– Ikke noe stort problem

Hans-Olov Nilsson tok monsterkveite

SATTE VERDENSREKORD: Fiskekompisene f.v. Bosse Carlsson og Hans-Olov Nilsson.

Foto: Arild Juul

Arild Åsjord ved Helnessund brygger og fiskemottak i Steigen, er en av dem som hvert år tar imot massevis av fisketurister. For noen år siden satte to svensker verdensrekord i kveite tatt på stang på 211,5 kilo.

Han tror ikke turistene vil slutte å komme til Helnessund selv om det innføres et forbud.

– Det er noen fiskere som synes det er artig å fiske etter de største kveitene. I utlandet bruker de det som trofe. De utstoppede kveitene blir brukt som markedsføring

Arild Åsjord

I 2016 fikk mottaket i Steigen over 70 tonn kveite, men svært få var over hundre kilo.

De hører til sjeldenhetene. Storkveite er ikke populær i markedet, de er priset lavere. Det er de store som gyter, så et forbud kan nok være lurt, tror han.

Fersk fisk i frysedisken

– Så lenge du spiser kveiter under 40 kilo er det ikke noe problem, sier NIFES-forskeren.

Foto: Rannveig Østbye Dale / NRK

Men ikke alle vil omfavne et forbud.

– Noen fisker med garn, og da går det jo ikke an å sette ut kveita igjen. Da er den død. For andre kan det nok være ergerlig å sette ut ei storkveite, sier Åsjord, som selv aldri ville spist ei kveite på 100 kilo.

– Trist å ta de store

Det gjør heller ikke fisker Tom Sture Strømsnes i Hellnessund heller. For fire år siden fikk han ei kveite på 238 kilo, men den var ikke menneskeføde.

– Dessuten er de største kveitene kanskje 40–50 år. Det er jo litt trist å ta ut slike store eksemplarer.

Selv fisker han med krok og line, og har ingen problemer med å sette ut storkveitene igjen.

– Det er jo i alles interesse at de får leve og formere seg videre, sier han.