Hopp til innhold

Mystisk reindød tvinger flere hundre husdyr til å stå inne

Mattilsynet vil at alle bønder på Nord-Herøy ikke slipper sau og storfe på beite. Årsaken er at over 100 rein har lidd en pinefull død.

Rein Herøy Massedød

MYSTISK DØD: Kommunen ber bøndene holde husdyra sine hjemme for å unngå at de lider samme skjebne som over hundre rein på Herøy.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Ingen vet hvorfor over 100 reinsdyr har dødd på Herøy. Veterinærinstituttet har bedt om hjelp fra utlandet og politiet etterforsker saken.

Nå ber Mattilsynet bøndene på Nord-Herøy om å holde dyra sine hjemme.

Hvorfor?

Innmarksbeite ansees å være mindre risikabel for dyra.

– Mattilsynet råder deg til å ikke slippe dyr på utmarksbeite i Nord-Herøy, heter det i brevet fra Mattilsynet. De viser til anbefalinger fra Veterinærinstituttet.

Selv om smitte er utelukket som dødsårsak og ingen andre beitedyr i Herøy som har fått påvist lignende symptomer som reinflokken, vil de ikke ha dyra ikke på utbeite.

Politi og Mattilsynet jobber nemlig med å finne ut om reinen har fått i seg skadelig materiale, gjennom beite eller vann.

Store økonomiske tap for bøndene

Jørn Høberg, landbrukssjef på Herøy, sier at Mattilsynets anbefaling er veldig fortvilende for bøndene på Herøy.

– Det er en liten øykommune hvor det drives intensivt landbruk. Det er mye sau og storfe, og alt av arealer er i drift, sier Høberg.

Når utmarksarealet ikke kan brukes taper bøndene fôrressurser.

I tillegg får de ikke tilskudd for å ha dyra på beite i utmarka, når de ikke kan gå der, forklarer landbrukssjefen.

Herøy
Tre storfebønder og fem sauebønder blir rammet av anbefalingene.
De leter nå etter et sted å ha dyrene sine.
Sau på beite
Nesten alle sauer og lam er allerede sluppet ut av fjøset, og går i utmarka.
Mye godt vinterfor
Hvis dyrene må tilbake på innmarksbeite vil de bruke opp høst og vinterfôret.

– Det er en stor økonomisk belastning. Vi har allerede problemer med å få tak i nok fôr, og nå må vi fôre dyrene inne, sier storfebonde Tor Karstein Angel, som også er nestleder i Herøy Bondelag.

For ham personlig vil det bety at tap på i hvert fall 150.000 kr.

– Enhver kan jo ta på vei av en sånn beskjed. Vi jobber med å få hjulene til å gå rundt i en næring som ikke akkurat er en gullgruve.

Storfe, gård

Storfebonden sier at det også er det viktig for dyra å komme seg ut på beite, og det blir mye ekstraarbeid for bonden når gjødselkjellere blir fulle.

Foto: Kristin Olsen / NRK

– Er bøndene sinte på denne beskjeden?

– Jeg vil ikke si at det er noen som er sinte, men noen synes nok at dette har tatt for lang tid. De kunne flyttet reinen og søkt om erstatning for mange uker siden, sier Angel.

– Kommer bøndene til å følge rådet fra Mattilsynet?

– Jeg kan ikke svare for alle bøndene, men jeg tror vi blir nødt til å følge det.

Les også Politiet uten spor etter mystisk massedød av rein: – Det avlives fremdeles dyr

Kadaver av rein på Herøy, Helgeland.

Landbrukssjef: – Vanskelig å forholde seg til

Landbrukssjef på Herøy, Jørn Høberg sier at hans inntrykk er at det er vanskelig for landbruket å forholde seg til et slikt beiteråd.

Jørn Høberg er landbrukssjef for kommunene Herøy og Dønna.

Jørn Høberg, landbrukssjef på Herøy, sier at statsforvalteren nå jobber opp mot sentrale myndigheter for å se på kompensasjonsordninger for å dekke tapet bøndene får.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

– Hva skjer hvis bøndene ikke følger anbefalinga?

– Hvis bøndene trosser dette, og dyrene blir utsatt for det samme som reinen, går det ut over forsikringsordningene, sier Høberg.

Han legger til at kommunen har stor forståelse for de problemene reineierne har.

– Det er vanskelig å forholde seg til så stor dødelighet, sykdom og elendighet. Bøndene sitter igjen med uvissheten om hva skal de beskytte dyrene mot.

Les også Bane Nor ble varslet – likevel smalt toget inn reinflokken

Rein påkjørt av et godstog

Reindrifta: – Trist at det går ut over bøndene

Tom Lifjell, Nordlands representant i næringsorganisasjonen Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), forteller at reineierne nå jobber med å flytte den siste reinen fra Nord-Herøy til Staulen.

Han peker på at sykdommen ikke ser ut til å smitte over på husdyr. Men siden årsaken ikke er kjent, blir dette et sikkerhetstiltak.

Rein massedød av rein Herøy

Hele reinflokken har vært infisert av en ukjent årsak. De er på bedringens vei, men det har dødd over 100 rein.

Foto: Lars-Petter Kalkenberg / NRK

Lifjell sier at reindriftseierne synes det er veldig trist at dette nå går ut over bøndene.

– Samtidig forstår de også avgjørelsen myndighetene har tatt. Om det er sånn at andre dyr blir smitta, vil det bli veldig trasig for de dyreeierne.

Utfordringa er at nå begynner gresset å gro på innmarka. Ingenting er sikret for rein, derfor kan reinen komme seg inn dit.

– Derfor går det nå folk og gjeter reinen døgnet rundt. Reinen er også plassert i et område der vi tror det er minst sannsynlig at de skal forstyrre jordbruket i vekstsesongen, sier Lifjell i NRL.

Les også Politiet etterforsker massedød av rein: – Det er et mysterium

Kadaver av rein på Herøy, Helgeland.

Nå planlegger reindriftseierne å flytte resten av flokken til innlandet. Der pleier de å gå på sommerbeite.

– I løpet av neste uke vet man forhåpentligvis mer. Er vi heldige vet vi kanskje hva som er årsaken og kan oppheve beitenekten.

Les også Forskarar vil bruke forskarstemmer til å skremme bort elg

Elg i sporet, rett nord for Koppang på Rørosbanen.