Mattilsynet får sterk kritikk: – Har ikke sett lignende på 15 år

Dyrevernalliansen er sjokkert over at Mattilsynet lar en veterinær får beholde autorisasjonen etter at han utførte keisersnitt på en hund, uten tilstrekkelig bedøvelse.

Kinesisk nakenhund keisersnitt

I forrige uke fortalte NRK om en veterinær som hadde utført tre keisersnitt på en kinesisk nakenhund, det siste uten tilstrekkelig bedøvelse.

Foto: Privat

I forrige uke fortalte NRK om en veterinær som hadde utført tre keisersnitt på en kinesisk nakenhund, det siste uten tilstrekkelig bedøvelse. I rapporten fra Mattilsynet fikk mannen sterk kritikk, men ble kun gitt en advarsel, og mister ikke autorisasjonen.

Også en rapport fra Det veterinærmedisinske rettsråd har konkludert med at dyrlegen har påført hunden unødvendige lidelser.

Saken opprører Dyrevernalliansen.

– Hvis dette ikke er nok, hva skal da være tilstrekkelig for at en veterinær skal miste autorisasjonen? Jeg har vært borti mye i løpet av mine 15 år i Dyrevernalliansen, men sjelden en sak som er så glassklar som denne, sier Live Kleveland, jurist i Dyrevernalliansen.

– Det skal ekstremt mye til

Siden 2007 har Mattilsynet kun fratatt tre veterinærer autorisasjonen, av cirka 3000 veterinærer med autorisasjon. En gjennomgang NRK har gjort, viser at de tilsvarende tallene for leger er 175.

Justert for hvor mange leger det er sammenlignet med veterinærer, fratas leger autorisasjonen fire ganger oftere enn veterinærer.

– Vår erfaring er at det skal ekstremt mye til for at en veterinær mister autorisasjonen sin. Mattilsynets håndheving av regelverket er høyst kritikkverdig. De henger langt etter helsevesenet, sier Kleveland.

Hun mener det går ut over hele veterinærstanden når enkelte får fortsette å praktisere etter slike hendelser.

– Det må føles som en fornærmelse mot alle de dyktige veterinærene. Når enkeltpersoner får holde på, blir alle de seriøse også mistenkt.

Trekker autorisasjonen dersom det er fare for gjentakelse

Solfrid Åmdal

Solfrid Åmdal, seksjonssjef i Mattilsynet.

Foto: Stein Anders Larsen/Mattilsynet

Solfrid Åmdal, seksjonssjef i Mattilsynet, sier det er alvorlighetsgrad, gjentakelsesfare og om det har skjedd lovbrudd over tid, som er avgjørende for om de tar fra en veterinær autorisasjonen. I tillegg må saken være godt dokumentert og utredet.

– Dette er ikke en straffereaksjon ovenfor veterinærene. Det er et virkemiddel vi kan bruke dersom vi frykter det kan skje igjen.

– Så i saken fra Nordland har veterinæren fått beholde autorisasjonen fordi dere mener det ikke er fare for gjentakelse?

– Vi har hatt saken til vurdering, og etter en helhetsvurdering har vi sett at vilkårene for tilbaketrekking ikke var til stede. Tilbaketrekking av autorisasjon er mest aktuelt der vi har dokumentert grove brudd over tid. Men jeg kan ikke gå i mer detaljer, ettersom avgjørelsen fortsatt kan påklages.

Anmelder hundeeieren for trusler

NRK har vært i kontakt med dyrlegen som utførte keisersnittene. Han skriver at han avviser kritikken fra Mattilsynet:

«Den bygger på ensidige og feile opplysninger. Jeg kritiseres for noe jeg ikke har gjort, og det er helt uakseptabelt».

– Førte ikke journal

Mattilsynet kritiserte dyrlegen for brudd på plikten om forsvarlig behandling og oppfølging av dyr.

– Det, sammenholdt med at han ikke har ført journal, som han også er pliktig til, gjør at han har fått en formell advarsel fra oss. Dette er det sterkeste virkemidlet regionkontoret kan gi, sier seniorrådgiver Asle-Håvard Miklegard ved Mattilsynets regionkontor i Nordland.

– Klageordningene må brukes

Gøran Vinje er president i Norske rasekatters riksforbund. Han mener det er vanskelig å sammenligne statistikk for veterinærer og leger som har mistet autorisasjonen.

– Et dyr kan ikke alltid få uttrykt at den har fått eller får feil behandling. I tillegg er mange dyreeiere ikke klar over at de har klagemuligheter, så det er flere ting som spiller inn og gjør det problematisk.

Han mener flere må klage til Mattilsynet eller Den norske veterinærforening når de opplever at dyrene ikke blir behandlet godt.

– Dyrevelferd er for oss svært viktig, så vi håper at de klageordningene som finnes blir benyttet når noen mener det har skjedd en feil.