Mattilsynet får nå mer makt

Fra i år kan tilsynet forby dyreeiere å holde dyr, uten å måtte gå til rettsak først.

Syk katt

KAN GRIPE RAKSERE INN: Mattilsynet får nå mer makt, slik at de kan gripe raskere inn i tilfeller med dyremishandling (arkivfoto).

Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

– Dette gjør det lettere å forebygge dyretragedier. Formålet er å hindre framtidige lovbrudd, vi skal kunne bruke det, av spesiell grov karakter, hvor det er noe klandreverdig, og hvor det har vært gjort lovbrudd gjentatte ganger, sier seksjonssjef Solfrid Åmdal i Mattilsynet.

Den nye dyrevelferdsloven gjør at Mattilsynet raskt kan gripe raskt inn overfor dyremishandlere, og frata dem retten til å skaffe seg nye dyr.

Kan gripe raskere inn

Live Kleveland

STYRKEDE RETTIGHETER: Live Kleveland i Dyrevernalliansen tror rettigheter til dyr og menneske nå blir styrket.

Tidligere har dette tatt mye tid, ofte over ett år, fordi saken først måtte opp for domstolen, forteller Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

– Nå kan mattilsynet selv fatte vedtak i løpet av noen dager, hvis det er hastevedtak, og noen uker dersom det er regulært vedtak, sier Kleveland

– Bedre for dyr og menneske

Dyrevernalliansen har vært på å jobbe fram lovendringen, og Kleveland som juridisk rådgiver mener rettighetene til både dyr og dyreiere bedre ivaretatt enn før.

– Dyreeierne får faktisk styrket sin rettsikkerhet, samtidig som dyrene får bedre vern. Nå kan dyreeierene påklage vedtaket om dyreforbud, det er noe man kan klare selv, uten hjelp fra advokat og man får dermed flere muligheter til å protestere enn det man hadde tidligere, sier Kleveland.

– Hvor ofte er det nødvendig å skulle bruke slike vedtak?

– Det er ikke slik at vanlige dyreeiere skal være redd for å miste dyrene sine, dette er en regel som brukes i de alvorligste tilfellene for å forebygge dyretragedier, avslutter Kleveland.