Fant 87 tonn med bedervede fiskehoder

Mattilsynet kom over 87 tonn fiskehoder som fremstod som bedervet. Mener dette er et bransjeproblem.

Fiskehoder i kar.

Slik lå hodene Mattilsynet sier var bedervede. Nå er alle de 87 tonnene destruert.

Foto: Mattilsynet

– Inspektøren kjente lukta, så han tok kontakt med båten for å høre hva som var om bord og hvor de skulle. Han fikk beskjed om at det var fiskehoder som skulle til Lofoten, sier fungerende avdelingsleder Terje Skomsvold i Mattilsynet til NRK.

Det var under en ordinær grensekontroll på Sortland i Vesterålen tilsynet la merke til en norsk fraktebåt med store mengder fiskekar dekket i plast på dekk.

Inspektører fra Mattilsynet skal ha reagert på at det kom en umiskjennelig lukt fra båten.

Bedervede fiskehoder, ifølge Mattilsynet.
Foto: Mattilsynet

Det var Kyst og Fjord som omtalte saken først.

I et vedtak NRK har fått tilgang til, skriver Mattilsynet at fiskehodene fremstod som bedervet med ille lukt, bakteriebelegg inni, utenpå og i øyne.

«Fiskehodene er oppbevart i brun-rødt illeluktende vann/gammelt blodvann», skriver de.

Ifølge Mattilsynet er det heller ikke merking eller sporbarhet på fangstdato.

Et stort funn

Skomsvold kaller dette for et stort funn, og sier det føyer seg inn i erfaringene de har fra før om at fiskehoder har en tendens til å få en stemoderlig behandling.

Ifølge Skomsvold er det typisk at det lagres på dekk uten at man har kontroll på temperatur og lignende.

Det mener han er et problem man bør kunne finne en løsning på.

– Vi opplever av og til at virksomheter ikke har tatt innover seg at fiskehoder er en fiskerivare som skal behandles på lik linje med resten av fisken. Det går tross alt til humant konsum.

– Jeg tenker jo at Mattilsynet og sjømatnæringa bør ha en tettere dialog om hvordan denne typen produkter skal behandles.

Fiskehoder, bedervede ifølge Mattilsynet.
Foto: Mattilsynet

Hodeløse – men uten sanksjoner

I hastevedtaket fra Mattilsynet heter det at fiskehodene ikke skal omsettes som menneskemat eller dyrefôr, men destrueres. Nå er alle de 87 tonnene med hoder sendt til destruering i Lofoten for å bli til kompostjord.

Funnet vil ikke få noen sanksjoner for fiskemottaket, ifølge Skomsvold.

– Nå står de jo uten hoder og det vil jo utgjøre en betydelig kostnad for dem bare der.

Mattilsynet har ikke oversikt over hva hodene skulle brukes til.

– Det typiske er at det henges opp, tørkes og etter hvert eksporteres.

Det største eksportmarkedet for tørrfisk er Nigeria. I høst halverte Nigeria tollen på tørrfiskhoder.

Mottaket uenig med Mattilsynet

Det har foreløpig ikke lyktes NRK å få en kommentar fra fiskemottaket. De har imidlertid klaget på hastevedtaket.

I klagen skriver de at de ikke deler Mattilsynets oppfatning om at fiskehodene var bedervede.

De reagerer på måten Mattilsynet har gjort tilsyn ved båten, da det ifølge mottaket skal ha vært avvikende fra normal adferd.

Les hele klagen her:

Fra: Klager
Til: Saksbehandler
Sendt: 25.03.2020 02:10:53
Emne: Klage på hastevedtak
Viser til inspeksjon utført 24 og 25 mars 2020. Mattilsynet har vurdert fiskehodene som bedervet med ille lukt osv. Vi deler ikke den oppfatningen. At det vil oppstå lukt når fiskehodene er dekket med plast er selvsagt da naturlig utlufting ikke vil være tilstede. Ved inspeksjonen ble det foretatt test av lukt umiddelbart etter åpning av plasten noe som kan forklare; «en sur, stikkende lukt». Bakteriebelegget som Mattilsynet viser til; «sleipe/bakteriebelegg kan gnis av med fingre og fester seg ved håndtering» vurderer jeg som slimet som omgir all torsk, og som danner ubehagelig lukt etter litt tid. Slimet slipper fra fisken ved normal oppbevaring etter noen dager og virker illeluktende. Dette fjernes enkelt ved godt skylling i saltvann og er egentlig en fordel da hodene blir lysere som ferdig tørket vare. Fargen på gjellene var fremdeles rød. Min erfaring tilsier at gammel dårlig fisk får etterhvert en brun farge. Jeg har ikke se å ha registret det. Temperaturen lå mellom 0,2 og 4,6 grader noe som er innenfor normalen. Om jeg oppfattet inspektør *NAVN* rett, hadde han også en måling på ‐0,5 grader. Dette fremgår ikke av observasjonene som er beskrevet. Videre vil jeg bemerke at det for oss ikke foreligger store økonomiske motiver bak vår påstand, da vi har kjøpt paritet levert Reine Jf. Fraktbrevet som dere besitter. Det er vår leverandør som må ta et eventuelt tap og vår klage må derfor vurderes ut fra det.

Konklusjon: *KLAGER* deler ikke Mattilsynets subjektive vurdering «fiskehodene fremstår bedervet» i forhold til fiskehodenes befatning. Temperaturene var innenfor normalen og hodene vil etter skylling ikke lukte mer enn normalt. Vi kan holde hodene separat på egen hjell slik at Mattilsynet kan få kontrollere disse før pakking når hodene er tørre, dersom det er en løsning.

Jeg ber om innsyn i bakgrunnen for tilsynet da dette avviker svært fra normal adferd hos Mattilsynet. Mattilsynet har ikke kontrollert en eneste av våre leverandører de siste 3‐4 årene. Vi mottar fisk fra ca 20 båter daglig i sesong men her lå fokuset på en fraktebåt midt på natten.

Det ble ved tilsynet informert om at klage måtte foreligge innen i morgen formiddag. Jeg imøteser hurtig klagebehandling.

Med vennlig hilsen / Best Regards

NRK velger å gjengi klagen, men har sensurert navnet på bedriften/klager og saksbehandler. Dette er bare en visualisering og ikke de faktiske skjermdumpene fra e-post-utvekslingen.