Hopp til innhold

Måtte redde vågehval som satt fast i ulovlig laksegarn

På tur fra Tromsø til Bodø fant Statens naturoppsyn om lag én kilometer med ulovlige laksegarn. I ett av garnene kjempet en vågehval for livet. – Dette er faunakriminalitet som vi må til livs.

NRK møter Rune Somby i havna i Bodø. I en 35 fots Targa har oppsynsmannen fra Statens naturoppsyn samlet om lag én kilometer med ulovlige laksegarn, som han har inndratt på turen fra Tromsø.

Rune Somby i Statens Naturoppsyn

Rune Somby i Statens Naturoppsyn med fangsten av ulovlige garn.

Foto: Ola Helness / NRK

– Det er uakseptabelt mye.

Dette er faunakriminalitet som vi må til livs, sier Somby til NRK.

For det er alvorlig faunakriminalitet Statens naturoppsyn forsøker å bekjempe langs norskekysten. I Norge er det forbudt å fiske etter villaks, sjøørret eller sjørøye med garn, men veldig mange gjør det likevel.

12 kilometer ulovlige garn

I fjor inndro Statens naturoppsyn 12 kilometer ulovlige garn. Året før 14 kilometer. Og så langt tyder det på at 2018 ikke blir noe bedre. SNO understreker at det også det er betydelig mørketall.

Problemet er størst i Hordaland, Sogn og Fjordane, Nordland og Troms. Så langt i år er 15 personer anmeldt for brudd på lakseloven.

– Det er mange som ikke har respekt for regelverket. De er også korttenkt. De tenker ikke på at vi skal bevare laksestammen for senere generasjoner. sier Somby.

En trussel for villaksen

SNO frykter at de ulovlige garnene utgjør en alvorlig trussel for flere laksebestander. I verste fall kan tjuvfiskerne radere ut en hel årgang av en bestand på vei mot elva hvor de ble født og er på vei opp i for å gyte.

Pål Prestrud, direktør Statens naturoppsyn

Pål Prestrud, direktør Statens naturoppsyn.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Vi må ta vare på villaksstammene, ved å la de komme opp i elvene for å gyte. Selve fisket i elvene er nøye kontrollert, men vi vet ikke hvor mye laks som blir stoppet i garnene før de når elvene. Vi har skrekkeksempler hvor vi har funnet garn med 300-400 kilo laks, sier direktør Pål Prestrud i SNO.

Han forteller at det er mye som tyder på at på at deler av fisket er økonomisk motivert. Prestrud sikter til at nye garn settes ut på samme sted av de samme folkene, kort tid etter at SNO har inndratt garn. Både i Nordland og Troms er det blitt vanligere med flere garn per lenke og grovere bruk.

– I enkelte områder virker det som dette er kommersielt drevet. Man får 150-200 kroner kiloen for villaks, så det er penger å tjene på dette.

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Atle Hamar (V) ser alvorlig på beslagene av garn. Han sier de vil vurdere å skjerpe straffene på feltet.

– Det er et alvorlig tilfelle av kriminalitet og vi vet at lakseinnsiget i elvene er halvert de siste 30 årene.

Måtte redde vågehval

De ulovlige garnene utgjør ikke bare en trussel for laksen, noe oppsynsmann Somby fikk erfare utenfor Lofoten.

I et av garnene hadde en vågehval satt seg fast.

– Det er forferdelig trasig. Vi så hvordan hvalen kjempet for å komme seg av gårde, den greide ikke å dykke. Den ville blitt utslitt og antagelig dødd om vi ikke hadde fått den løs. Alt på grunn av et ulovlig satt garn, sier Somby.

Laks fra ulovlige laksegarn
Foto: Ola Helness / NRK
Ulovlige laksegarn inndratt av SNO
Foto: Ola Helness / NRK