Måtte bla opp 15.000 for bjørnebæsj

Norges kanskje mest grisete finnerlønn-ordning har blitt en kjempesuksess. – Folk i Nordland har vært flinke til å samle inn bjørneskit, sier Øyvind Skogstad hos Fylkesmannen i Nordland.

Bjørnebæsj

Funnene som ble gjort i fjor stammer hovedsakelig fra Saltdal og Hattfjelldal.

Foto: Øystein Økter / NRK

– Vi har betalte ut finnerlønn til 15 innsamlede bjørneruker. Den mest ivrige innsamleren samlet inn tre prøver, og kunne innkassere 3000 kroner. Imidlertid viste analysen at det var snakk om skit fra den samme bjørnen, opplyser Skogstad til NRK.no.

Funnene som ble gjort i fjor stammer hovedsakelig fra Saltdal og Hattfjelldal.

– Flere funn viste seg å stamme fra andre dyr. Sommerskiten til elgen kan fort forveksles med bjørneskit, sier Skogstad.

Fortsatt ligger det masse elgbæsj i fryserne til Statens Naturoppsyn som ikke er analysert.

– Så langt i 2012 er det ved DNA-analyser registrert tre bjørner i Nordland (to i Rana og en i Saltdal), i tillegg til bjørnen som ble felt under skadefelling i Hattfjelldal i vår. De endelige resultatene av innsamlingen i 2012 blir presentert i en rapport fra Bioforsk innen 1. april 2013, sier Skogstad.

Starter ny innsamling

Vegar Pedersen i SNO med bjørneskit på tre kilo

Vegar Pedersen i Statens Naturoppsyn med bjørneskit på tre kilo. Det er den største i Skandinavia (uoffiselet). Alle prøver lagres i fryseren bak.

Foto: SNO

Etter det Fylkesmannen i Nordland kjenner til er det bare Nordland og Finnmark som utlover dusør til folk som finner og leverer inn prøver av bjørneskit. Og ordningen har vært en så stor suksess at den fortsetter.

– DNA-materialet gir nyttige og presise svar når vi kartlegge bjørnens ferdsel og utbredelse. Blant annet vet vi nå at hannbjørnen som er observert i Saltdal i sommer, er den sammen som tidligere oppholdt seg i Rana, sier Skogstad til NRK.no.

Elgjegere og andre som ferdes i skog og mark oppfordres nå til å samle inn ekskrementer og hår fra bjørn denne høsten.

– Vi utlover dusør for innsamlede prøver som ved DNA-analyse viser seg å være fra bjørn. Er du med, bidrar du til den nasjonale overvåkingen av bjørn, sier Skogstad.

Bare to binner

Bjørnebæsj øvre Saltdal, mai 2011

Bjørnebæsj funnet i øvre Saltdal, mai 2011

Foto: Anita Borkamo

DNA-analyser har siden 2005 vært en viktig del av bestandsovervåkningen på bjørn. Målet er å få informasjon og kunnskap om geografisk utbredelse og bestandsstørrelse. Totalt for årene 2006–2011 er 21 ulike bjørner blitt påvist i Nordland ved hjelp av DNA-analyse.

Det er kun registrert to binner i Nordland siden man begynte med DNA-analyser. Begge disse er påvist i indre deler av Saltdal. Den ene ble registrert høsten 2010 og høsten 2011, mens den andre er registrert våren og sommeren 2012.

Instruks for innsamling av ekskrementer og hår

Finner du hår eller avføring etter det du tror er brunbjørn må ifølge følgende instruks:

 • Bjørneekskrementer skal samles inn i rene plastposer (ubrukte større plastposer kan også benyttes).
 • Ta med en god håndfull, gjerne hele ruka hvis mulig.
 • Ekskrementprøvene bør oppbevares frosset.
 • Prøver må ikke forurenses av biologisk materiale fra andre individer eller andre arter. Vær derfor meget nøye ved prøvebaking og ved oppbevaring av prøver. Ikke ta på prøven med fingrene. Bruk en pinne, kniv eller lignende til å få prøven opp i posen. Bruk ikke samme prøvetakingsutstyr til å ta prøver fra forskjellige ekskrementer. Det må kun være ett ekskrement i hver pose.
 • Hårprøver fra bjørn kan samles inn dersom hårrøttene følger med. Hår skal puttes i en papirkonvolutt som klistres igjen og oppbevares i romtemperatur. Hår må ikke legges i plastpose.
 • Lever prøvene til oppgitte kontaktpersoner i SNO fortløpende, se liste over SNO sine rovviltkontakter i lenken nedenfor.
 • Merk prøven med følgende opplysninger (skriv på en lapp som legges sammen med plastposen oppi en annen plastpose og knyt igjen, ev. skriv på konvolutt med hårprøver):
 • Dato for innsamling
 • Stedsangivelse og nøyaktig posisjon (med GPS eller ut fra kart)
 • Kommune
 • Kontaktperson med adresse, telefonnummer og gjerne e-postadresse
Utbredelse av brunbjørn i Nordland

Positive DNA-prøver på bjørn i Nordland i 2006–2011. Grønne sirkler representerer flere treff innenfor et avgrenset område. Kilde: Rovbase

Foto: Fylkesmannen i Nordland