Maskinkluss i e-valgopptelling

Maskinen knelte da kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) skulle kaste glans over dekrypteringen av e-valgstemmene.

Aktive sofavelgere

Da fristen gikk ut fredag, hadde 28.001 personer avgitt elektronisk forhåndsstemme.

Foto: Martine Kråkø Romstad

Med forskere, OSSE-representanter og representanter fra Europarådet til stede inviterte Kommunaldepartementet til en åpen seanse der de elektronisk avgitte stemmene skulle inn i valgopptellingen.

Sovnet

I over en halvtime hersket usikkerheten om hva som gikk galt da Frps Marianne Nordahl som den første i nøkkelkortgruppen satte inn det første smartkortet for å starte dekrypteringen av de avgitte elektroniske forhåndsstemmene. Det viste seg at driveren for smartkortet hadde sovnet da systemet var oppe igjen.

Restart

Hele systemet måtte restartes, før man kunne starte opptellingen av forhåndsstemmene som i ti kommuner er avgitt via PC. Da fristen gikk ut fredag, hadde 28.001 personer avgitt elektronisk forhåndsstemme. Dermed benyttet tre av fire i forsøkskommunene seg av muligheten til å stemme elektronisk.

– Jeg er stolt av forsøket som er gjennomført. Oppslutningen om e-valget er god når tre av fire har brukt løsningen. Dette gir oss et godt grunnlag for å evaluere ordningen, sa Liv Signe Navarsete før hun hastet videre til valgvake.

Økt valgoppslutning

De første prognosene antyder at valgdeltakelsen i forsøkskommunene har økt med 6 prosent fra forrige kommune- og fylkestingsvalg. Valgansvarlige i de ti kommunene har sagt at de har positive erfaringer med e-valget.
De ti kommunene som deltar i e-valget er Tynset, Re, Mandal, Sandnes, Radøy, Bremanger, Ålesund, Vefsn, Bodø og Hammerfest. (©NTB)