Maskinistmangel kan stoppe ferger

Det pensjoneres flere enn det utdannes, og maskinistmangelen kan komme til å stoppe ferger langs hele kysten. Nå etterlyses det flere lærlingplasser.

Video Maskinistmangel

Maskinistmangel

– At ferger blir liggende ved kai på grunn av maskinstmangel kommer til å bli mer og mer vanlig, sier generalsekretæren i maskinistforbundet, Hilde Gunn Avløyp.

Ifølge tall fra Det norske maskinistforbund har mer enn halvparten av dagens maskinister på ferger og hurtigbåter nådd pensjonsalder om ti år.

Kamp om maskinistene

Årlig utdannes det 150 maskinister i Norge. Men det er ikke nok. Ifølge maskinistforbundet har det i flere år blitt pensjonert ca. 30 flere maskinister enn det utdannes. Det betyr at situasjonen stadig forverres.

I dag løser selskapene problemet ved å holde mange pensjonister i arbeid etter oppnådd pensjonsalder.

– Situasjonen er allerede prekær, sier administrerende direktør i Torghatten Nord, Bjørn Laksforsmo.

Unge maskinister lar seg lokke av høye lønninger i offshorebransjen. Også i den bransjen er det behov for flere maskinister i årene som kommer. Annen skipsfart enn den lokale passasjertrafikken langs kysten, lokker også unge, nyutdannede maskinister.

Men det er mangel på praksisplasser som er den største utfordringen for rekrutteringen, ifølge Laksforsmo.

– Bør kreve lærlingplasser

Ferge- og hurtigbåtrutene legges ut på anbud, og konkurransen mellom selskapene presser prisene ned. Samtidig er nøkkelen for å kunne utdanne flere maskinister at det legges til rette for flere praksisplasser.

– Det burde ikke utlyses et eneste anbud uten at det er krav om minst én lærlingplass, sier Bjørn Laksforsmo.

Han mener selskap som ikke har båter som egner seg for å ha lærlinger kan leie lærlingplasser hos de større selskapene.

– Det koster å ha lærlinger og kadetter i praksis, så der bør alle selskap som får tildelt anbud være med og bidra, sier han.

Populær utdanning

Hilde Gunn Avløyp

Hilde Gunn Avløyp i Den norske maskinistforening mener flere praksisplasser er avgjørende for å holde fergetrafikken i gang.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

– Det har aldri før vært så populært å ta maritim utdanning som nå, ifølge Roald Isaken som er inspektør på Bodin maritime fagskole i Bodø.

De er én av 14 maritime fagskoler langs kysten. 8 av disse skolene utdanner maskinister. Men det er ikke gjort i en håndvending å bli utdannet maskinist med høyeste sertifikat. Det tar minst 10 år, hvorav 4 år er teoretisk utdanning.

Hilde Gunn Avløyp i maskinistforbundet mener selskapene må samarbeide bedre for å heve kompetansen og få folk i jobb.

– Uten flere praksisplasser klarer man ikke å øke utdanningstakten på maskinister.

Vil ut i verden, men kommer gjerne hjem igjen

Eskil Nygård fra Narvik er maskinistlærling på MF Bodø, ei av fergene som går mellom Bodø og Lofoten. Han trives godt på ferga, men når han er ferdig utdannet har han lyst å komme seg mer ut i verden, og han har blitt rådet til å prøve flere båter og ikke bli værende på samme dekk.

Eskild Nygård

Eskild Nygård er svært fornøyd med sin lærlingplass.

Foto: Leif Inge Larssen / NRK

– Jeg kunne for eksempel tenke meg å jobbe på et malmskip. Men også en kjemikaliebåt, eller en supplybåt i Nordsjøen kunne jeg tenkt meg å prøve, sier han.

Etter noen års farting ser han for seg at det kan være fordelaktig å jobbe nærmere hjemmet.

– Hvis jobben blir som i dag så tror jeg at jeg kan ende opp som pensjonist på ei ferge som den her. Ganske nært hjemme, og mye folk å prate med, så man kan fleipe litt. Det er koselig, sier Nygård.