Mann siktet for overgrep mot minst 14 personer

En mann i 60-årene er siktet for seksuelle overgrep mot en rekke personer, de fleste av dem unge gutter. Mannen har tidligere vært siktet for et lignende tilfelle, men saken ble da henlagt.

Bodø fengsel

Den siktede mannen i 60-årene sitter i varetekt i Bodø fengsel.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Mannen ble pågrepet av politiet 5. desember av politiet i Ofoten. Han har siden sittet varetektsfengslet i Bodø.

Så langt har 14 personer fått status som fornærmet i saken, men det gjenstår avhør av et titalls personer, slik at antallet fornærmede trolig vil øke, skriver politiet i en pressemelding.

Går tilbake til 1970-tallet

De fleste av de fornærmede var rundt 14-17 år da hendelsene skal ha funnet sted og de fornærmede er i all hovedsak gutter. Tidsperioden for hendelsene er fra 1970-tallet og frem til pågripelsen i starten av desember.

– Vi kan ikke utelukke at det er overgrep som ennå ikke er anmeldt, sier politioverbetjent Jostein Kroken.

Håper at flere tar kontakt

– Derfor velger vi nå å gå ut med mer konkret informasjon om både alder og kjønn på de fornærmede, i det håp om at dette kan bidra til at andre tar kontakt med oss.

Kroken forteller at det er vanskelig å fortelle om overgrep.

Politiførstebetjent Jostein Kroken er leder for narkotikaavdelingen hos politiet i Ofoten.

Politioverbetjent Jostein Kroken ved Narvik politistasjon.

Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Andre saker har vist at det faktum at andre har turt å stå frem, bidrar til at de som kvier seg tør å ta kontakt. En slik sak er belastende for et lite lokalsamfunn der mange kjenner både den siktede og de fornærmede i saken.

Tjeldsund kommune har iverksatt tiltak for å ivareta innbyggerne som er berørt av saken og politiet har en løpende dialog med kommunen.

Var tidligere siktet

Kroken minner om at overgrep som er begått mange år tilbake i tid kan også straffes.

– Det har vært flere lovendringer knyttet til foreldelsesfristen i denne typen saker, nettopp fordi politiet ofte blir kjent med disse sakene etter at den som har vært utsatt for overgrep er blitt voksen. Ikke fokuser på tiden, men tenk at dersom du har informasjon som politiet bør ha, så kom til oss. Din historie kan være en viktig brikke i å finne ut hva som har skjedd og hvordan vi kan forhindre at det skjer igjen, ber Kroken.

Den siktede har tidligere vært under etterforskning for et liknende tilfelle

I 1999 var den siktede under etterforskning, mistenkt for seksuallovbrudd mot et barn under 16 år - saken ble henlagt samme år. Etterforskningsteamet har fått saksmaterialet tilsendt og har gått gjennom saken i forhold til den pågående etterforskningen. Saken ble etterforsket ved Lødingen lensmannskontor, i den gang Narvik politidistrikt.

Nye avhør over nyttår

Politiet i Nordland har bedt om bistand fra KRIPOS i etterforskningen. Bakgrunnen for dette er gjennomføring av flere avhør av personer som nå er bosatt andre steder i landet.

Politiet tar sikte på å foreta nytt avhør av siktede i løpet av januar 2018. Fengslingen går ut 2. januar 2018, men politiet vil be om videre fengsling.