Mann i 60-årene dømt til fengsel for overgrep på barnebarn (6)

Mannen fikk tre og et halvt års fengsel i retten. I dommen legges det vekt på tillitsbrudd mellom bestefar og barnebarn.

Salten tingrett, Hålogaland lagmannsrett

Mannen må betale jenta 120.000 kroner i erstatning etter overgrepet.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

I Salten tingrett forklarte jenta selv hvordan bestefaren hadde forgrepet seg på henne. Retten har i dommen lagt vekt på den tydelige forklaringen, og omfanget av beskrivelser.

Dommerne i saken, tingrettsdommer Petter Sellæg og meddommerne Laila Solaas og Odd Arne Ravn, viser også til funn på jentas klær som underbygger forklaringen hennes, skriver Saltenposten.

Overnattingsbesøk

Den tiltalte har tidligere hevdet at jentas forklaring var gjenfortellinger av hva andre har fortalt henne. Dommerne har ikke sett noe som tyder på at dette er tilfelle.

Da overgrepet skjedde var jenta på overnattingsbesøk hos bestefaren og hans kone. Den 60 år gamle mannen dømmes for overgrep, samt den såkalte incestparagrafen.

I dommen legges det vekt på at tillitsforholdet mellom bestefaren og barnebarnet var blitt utnyttet til seksuell vinning.

120.000 kroner i erstatning

Ifølge dommen har jenta det etter forholdene bra i dag, men det presiseres at overgrep kan gi senskader og bli mer belastende for offeret med tiden.

Dommen er derfor satt til tre år og seks måneders fengsel for mannen i 60-årene, samt en erstatning på 120.000 kroner.

På grunn av lang liggetid hos politiet har mannen fått et halvt års strafferabatt.