Hopp til innhold

Mann i 50-årene tiltalt for seksuelle overgrep mot egne barn

Påtalemyndigheten har lørdag begjært varetektsfengsling av overgrepstiltalt mann fra Nordland.

Et bilde fra en rettsal.

Lørdag ble rett holdt i Salten og Lofoten tingrett.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit

Det er statsadvokaten i Nordland som har tatt ut tiltalen, hvor mannen er tiltalt for seksuelle overgrep mot egne barn.

Tiltalte rømte fra Norge før rettssaken i Salten og Lofoten tingrett skulle holdes i mars 2022, og ble dermed etterlyst internasjonalt.

I oktober 2022 ble nordlendingen pågrepet og arrester på Filippinene.

På fredag ble mannen i 50-årene utlevert til Norge.

Sitter i varetekt

Påtalemyndigheten har lørdag begjært varetektsfengsling av mannen frem til hovedforhandlingene.

Hovedforhandlingene er berammet til andre uken i januar 2024. Det er satt av fem dager til behandling av rettssaken.

Mannen er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 301: Grov voldtekt av barn under 14 år. Strafferammen er 21 års fengsel.

Overgrepene skal i hovedsak ha foregått mellom perioden 2018 og 2020. En hendelse skriver seg lenger tilbake i tid.

I kjennelsen står følgende:

«siktede med skjellig grunn mistenkes for en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i seks måneder, jf. straffeprosessloven § 184 annet ledd, sammenholdt med § 171 første ledd. Kravet til strafferamme er derfor oppfylt.»

Videre står det at retten finner det mer sannsynlig at siktede er skyldig enn ikke skyldig etter siktelsen.

Grunnvilkåret for varetektsfengsling er derfor oppfylt, står det skrevet i kjennelsen.

– Vurderer å anke

Det er advokatfirmaet Elden som har bistått tiltalte.

Sol Elden, forsvarer i dopingsaka

Forsvarer, Sol Elden, har anført at tiltalte må gis en mulighet til å kunne få forberede sitt forsvar og at dette ikke er enkelt dersom han skal sitte i varetekt.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Sol Elden møtte lørdag, som mannens forsvarer under fengslingsmøtet, som ble holdt i det nye tinghuset i Bodø.

– Vi registrerer at tingretten har funnet fengslingsvilkårene oppfylt. Vi deler ikke denne oppfatningen og vil vurdere å anke avgjørelsen.

Det skriver Sol Elden i en melding til NRK lørdag kveld.

Tiltalte er uten fast bosted eller jobb i Norge, og tiltaltes tilknytning til Norge på nåværende tidspunkt er relativt liten, står det i kjennelsen.