Forsikringsselskap mente mann tente på bilen sin – vant i tingretten, men tapte i neste runde

Storebrand Forsikring mente vesterålingen satte fyr på sin egen bil i 2017. Mer enn tre år senere vant mannen mot selskapet, som nå er dømt til å utbetale forsikringssummen.

Bilbrann i Vesterålen - Ramnflauget

Bilde fra den aktuelle bilbrannen i Vesterålen.

Foto: Marius Birkeland

– Min klient er naturligvis fornøyd med resultatet, sier advokat Stian Paulsen fra Advokatfirmaet Wold.

Det var mannen selv som meldte om bilbrannen sent på ettermiddagen en februardag i 2017.

Han var da og jobbet i et grustak i Sortland kommune i Vesterålen. Tre kvarter tidligere hadde han startet bilen slik at den skulle være varm til hjemturen.

Da han ringte brannvesenet sto bilen i full fyr.

Åtte meter unna sto en dieseltank og mannen ble derfor enig med brannvesenet om å dytte bilen lenger unna ved hjelp av en hjullaster.

Mannen har forklart at bilen da endte på taket.

Henla saken

Politiet gjorde undersøkelser på stedet, men henla saken kort tid etter.

Saken ble meldt til forsikringsselskapet, der eieren skrev at han ikke visste hvordan brannen hadde startet.

Årsaken til brannen er senere undersøkt av to forskjellige konsulenter, med to forskjellige konklusjoner.

Storebrand Forsikring hentet inn en egen konsulent, som konkluderte med at brannen var påsatt.

Bileieren hyret også inn en konsulent, som ga han støtte i at brannen ikke var påsatt.

Senere har saken vært behandlet både av Finansklagenemnda og tingretten.

Begge steder vant forsikringsselskapet fram.

Vant ankesaken

Men i april i år, mer enn tre år etter brannen, kom lagmannsretten med sin dom.

Der mener flertallet det ikke er bevist at bileieren eller noen annen satte fyr på bilen med vilje.

– Man kan vel tenke seg til hvordan årene har vært for han, uten at man på nåværende tidspunkt vil gå inn på det, sier advokat Stian Paulsen.

Én av de tre dommerne mente imidlertid at brannen var påsatt.

Storebrand Forsikring er dermed dømt til å betale ut forsikringssummen på 322.000 kroner pluss renter.

Selskapet må også ut med 612.720 kroner i saksomkostninger.

– Flertallet mente det ikke var tilstrekkelig sterk bevisovervekt for å legge til grunn at saksøker hadde tent på sin egen bil.

– Lagmannsrettens mindretall mente imidlertid, som tingretten, at det var bevist at saksøker hadde tent på bilen, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i Storebrand.

De har foreløpig ikke tatt stilling til om saken skal ankes.

Vibeke Hansen - kommunikasjonsdirektør, Storebrand

Kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i Storebrand sier det er sjeldent skadesaker etter forsikringsoppgjør ender i retten.

Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand

Betaler ut millioner

Norske bileiere meldte i fjor inn 3304 skader der brann var årsaken, viser tall fra Finans Norge.

Erstatningene endte på til sammen 266 millioner kroner.

Antallet saker har hatt en svak økning de siste fem årene, mens utbetalingene har økt med over 70 millioner kroner.

Hos Storebrand er det ikke ofte sakene går så langt som det gjorde denne gangen.

– Det er relativt sjelden at skadesaker etter forsikringsoppgjør ender i retten, sier Hansen i Storebrand.

Dommen fra Hålogaland lagmannsrett kommer ikke til å endre måten de jobber på i lignende saker.

– Det er ikke grunnlag for å endre måten vi behandler bilbrannskader. Lagmannsrettens dom inneholder ingen kritikk av Storebrand.

– Det har blitt gjennomført grundige tekniske og taktiske utredninger i arbeidet med å finne årsaker til brannen. At lagmannsretten var delt i sitt syn på saken illustrerer at saken har vært vanskelig, og vi tar til etterretning at flertallet mente at beviskravet ikke var oppfylt.