Hopp til innhold

Mann dømt etter våpenbeslag

En lørdag i mars på nattestid i 2022 skal tiltalte ha ringt, og banket på døra til en bolig i Bodø.

Med seg hadde han en funksjonsdyktig Smith & Wesson Military & Police victory, kaliber 38 special, revolver i hånden.

Senere har det blitt avdekket at han skal ha hatt enda flere våpen hjemme. Ifølge tiltalen skal han ha oppbevart følgende.

En Krag Jørgensen kaliber 6,5*5mm rifle.

Et funksjonsdyktig Falge kaliber 6 mm, glatt haglegevær.

Ei funksjonsdyktig Voere kaliber 22 LR salonggevær.

En No.2 Mark kaliber 26,5 signalpistol.

En Auto-Ordnance modell Thompson M1A1 kaliber 45 halv- og helautomatisk - et våpen kjent for å ha vært brukt av mafiaen i USA.

En funksjonsdyktig Smith & Wesson Military & Police victory kaliber 38 special revolver.

Et hjemmelaget pennevåpen kaliber.22.

Mannen ble i tillegg tatt for å ha diverse ammunisjon hjemme.

Nå er det klart at mannen domfelles for befatning med seks funksjonsdyktige skytevåpen. I tillegg domfelles bodømannen for å ha bært skytevåpen på offentlig plass.

Det skriver Bodø Nu.

Aktor opplyste at saken har hatt en liggetid på 8 – 9 måneder. Det fremgikk av tiltaltes forklaring at han hadde opplevd ventetiden frem til hovedforhandlingen som belastende. Retten finner at det må gjøres fradrag i fengselsstraffen for liggetiden.

Det tas også hensyn til at mannen har gitt en uforbeholden tilståelse.

Når det tas hensyn til liggetid og tilståelse, bestemte retten at straffen bør være fengsel i 120 dager.

Når straffeutmålingen er under ett år, kan personen idømmes samfunnsstraff. Dermed ble mannen til slutt dømt til 114 timer med samfunnsstraff, og 4000 kroner i saksomkostninger, som han godtok, ifølge avisa.