NRK Meny
Normal

Mann (27) dømt for grov vold mot sine døtre

En 27 år gammel Bodø-mann er i Salten tingrett dømt til sju måneders fengsel for grov vold mot sine to små døtre. Mannen må også betale 30.000 i oppreising til hver av døtrene.

Salten tingrett, Hålogaland lagmannsrett

Moren, som gikk fra 27-åringen i 2014, fortalte i Salten tingrett at den eldste datteren sliter med psykiske problemer på grunn av mishandlingen, og at hun nå går til jevnlig behandling hos helesøster og ved barnehuset.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

27-åringen skal i en periode på to år fra sommeren 2014 til våren 2016 gjentatte ganger ha utøvd grov vold mot sine nå 7 år og 3 år gamle døtre på en bopel i Bodø.

Han skal ha dratt dem i ørene, knipset dem på munnen og klapset dem på hendene. Han skal også ved flere anledninger ha tatt en vaskeklut og såpe inn i munnen til den ene datteren, og sagt at dersom hun ikke vasket seg selv i munnen måtte han gjøre det, skriver tingretten.

Under hovedforhandlingen som ble holdt 19. mai erkjente tiltalte seg delvis skyldig. 27-åringen har også i tidligere politiavhør innrømmet flere voldsepisoder mot sine barn.

– Mønster i voldsbruken

I dommen skriver retten at de ikke kan se at det dreier seg om enkeltstående voldshandlinger.

– Det er et mønster i voldsbruken som har pågått over et langt tidsrom og som kan karakteriseres som mishandling. Barna har etter hvert blitt redd for tiltalte og de har visst hva som ville komme dersom de brøt hans regler eller påbud.

Ifølge retten har faren brukt vold mot barna i situasjoner hvor de har brutt regler eller påbud som 27-åringen har gitt dem.

– Voldsbruken resulterte noen ganger i at barna brøt ut i gråt og at de følte smerte, skriver retten i dommen.

Uenige om oppdragelsen

Vinteren 2016 mottok barneverntjenesten i Bodø bekymringsmelding fra barnehagen til den eldste datteren, etter at hun hadde fortalt om voldsepisodene til en av de ansatte i barnehagen. Barnevernet anmeldte deretter raskt forholdet til politiet.

Moren, som gikk fra 27-åringen i 2014, fortalte i retten at den eldste datteren sliter med psykiske problemer på grunn av mishandlingen, og at hun nå går til jevnlig behandling hos helesøster og ved barnehuset.

Hun fortalte også at en av grunnene til at hun gikk fra 27-åringen, var at de to hadde ulike syn på oppdragelsen av sine to døtre. Moren uttrykte at faren var for streng og krass overfor barna, og at kunne fort bli sint og bruke høy stemme overfor dem.

Ikke tidligere domfelt

Aktor la ned påstand om at tiltalte ble dømt i samsvar med tiltalebeslutningen til fengsel i åtte måneder samt at han ble ilagt sakskostnader. Bistandsadvokaten la ned påstand om at tiltalte ble dømt til å betale oppreisning til døtrene, for begge opptil 60.000 kroner.

Mannen er ikke tidligere domfelt.