Ekstrem mangel på vernepleiere: – Klarer ikke å få i stand gode tjenester

Nasjonalt mangler det rundt 20.000 vernepleiere, ifølge en undersøkelse. Nordland er et av fylkene som sliter mest med rekrutteringen.

Marte Sofie Aune.

Marte-Sofie Aune har jobbet som vernepleier i 20 år. I dag jobber hun som fylkessekretær i FO Nordland.

Foto: Privat

– I Nordland har vi ikke hatt vernepleierutdanning før. Det er der skoen trykker mest, sier vernepleier og fylkessekretær i FO Nordland, Marte-Sofie Aune.

Hun peker på store utfordringer med å rekruttere viktig og riktig kompetanse til fylket.

– Det er kjempemangel på alle arbeidsplasser der det er naturlig å ha vernepleiere, forteller Aune.

Totalt mangler Norge mer enn 20.000 vernepleiere i tjenester til personer med utviklingshemming.

Det kom frem i en rapport fra 2020 utført av Fellesorganisasjon (FO) i samarbeid med Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemmede (NAKU).

Troms- og Finnmark fylke har til sammenligning cirka 100 flere vernepleiere i fylket, basert på samme antall medlemmer i fagorganisasjonen.

– I Harstad har de hatt vernepleierutdanning i flere tiår. Det er nok grunnen.

– Helt forferdelig

I går skrev NRK om Gyri Mentzoni som sliter seg ut i møte med kommunen for å få alle rettighetene sønnen har krav på.

Ofte er det vernepleiere som sitter med den spesialiserte kompetansen.

– Jeg tenker at det er helt forferdelig. Dette en mor som bare skulle fått lov til å være en mor, og ikke et hjelpeapparat.

Aune mener det burde være flere til stede i kommunene for å veilede, søke om hjelpemidler og økonomisk støtte​​​​​ for å bistå foreldre på en bedre måte.

Hun har fått mange tilbakemeldinger fra pårørende som er svært frustrerte over å ikke møte fagpersoner som forstår utfordringene de står i.

– Ofte forteller de om maktesløshet. Og at det er mange ufaglærte i tjenestene som ikke ser og ikke forstår helheten av hva tjenestetilbudet burde inneholde.

Mer sårbart for små kommuner

Kun én av ti ansatte i kommunale tjenester rettet mot personer med utviklingshemmede er utdannet vernepleier.

Alle kommuner i Norge plikter å tilby forsvarlige og spesialiserte helsetjenester til sine innbyggere.

– Det er i utgangspunktet ingen forskjell på tjenestene i små og store kommuner, men det er mer sårbart i små kommuner når de ikke får tak i nok kompetanse.

Aune har selv jobbet som eneste vernepleier på gulvet i en omsorgsbolig, og forteller at hun ofte savnet kolleger å sparre faglig med.

Marte-Sofie Aune

Marte-Sofie Aune har lang fartstid som vernepleier og anbefaler jobben til alle.

Foto: Privat

– Det faglige fellesskapet blir veldig svekket når du blir alene. Du får ikke de gode tiltakene og du klarer ikke å få i stand de gode tjenestene.

Hun mener dagens mangel på fagkompetanse er like prekær som da hun tok sin treårige bachelor for 20 år siden.

100 nye utdanningsplasser

– Det er klart at det er en utfordring for kommunene og kunne innfri de rettighetene som både utviklingshemmede barn og voksne har krav på, når de ikke får tak i den kompetansen de trenger for å innfri disse.

Det sier Daniel Charles Hextall, presseansvarlig i FO.

Daniel Charles Hextall

Daniel Charles Hextall er presseansvarlig i Fellesorganisasjonen. Det er fagforeningen for om lag 31. 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

– Undersøkelsen vår viser at vi har for få utdannende vernepleiere i Norge. Dette henger tett sammen med at politikerne ikke har prioritert utdanningsinstitusjonene.

Hextall forteller at det under koronakrisen ble innvilget 100 nye studieplasser til vernepleierstudiet. Blant annet har Nord universitet fått en heltidsutdanning i Namsos, med deltidsstudier i Bodø.

– Men dette er forsvinnende lite for å tette det store gapet som vi har, sier Hextall.

Studiekapasiteten må økes med minst 10 prosent årlig de neste 10 årene, mener FO.

– Utviklingshemmede skal ha det samme rettsvernet og tryggheten som resten av samfunnet, det har de ikke i dag.

Flytter til andre kommuner

Leder for landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE), Harald Hansen, mener det ofte står på viljen til kommunene.

Harald Hansen, leder for LUPE.

Harald Hansen er leder for LUPE.

Foto: BJARNE ELDEVIK DEKNEPOLLEN MOBIL 48465360

– Å rekruttere vernepleiere til kommunale helse- og omsorgstjenester er ikke lett. Ofte skyldes det at det blir for små miljøer.

Men det er stor forskjell på kommunene og hvor mye de prioriterer å bygge opp disse miljøene, mener han.

For mange av medlemmene blir påkjenningen av å ikke få hjelp for stor. Noen går derfor til drastiske grep.

– Det vi ser er at mange gjerne flytter til kommuner som har vært flinke til å rekruttere mye fagpersonell og har gode fagmiljø.