Mangler plan for integrering

Mange flere kommuner sier nå ja til å ta imot flyktninger, men mangler en plan etter at de har bosatt dem. Det sier regiondirektør Dulo Dizdarevic i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. I to dager møtes ledere fra hele Nord-Norge i Tromsø for å lære mer om hvordan de skal lykkes med integreringen. Disdarevic håper det vil hjelpe kommunene i deres jobb.