Mangel på gravplasser tvinger fram kremasjon

Mange kommuner har kirkegårder som nå begynner å fylles med kistegraver, og dermed oppfordres flere til å vurdere kremasjon. – Kremasjon er ikke så skummelt lenger, sier begravelsesagent Asle Eriksen i Lofoten begravelsesbyrå.

Kremasjon

De siste årene har flere valgt kremasjon ved livets slutt. Mangel på gravplasser kan føre til at mange må tenke gjennom hvordan de skal bli gravlagt.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

I de store byene er det vanligere å kremere de avdøde enn på bygda, men mange steder i fylket er det plassmangel på kirkegårdene, dermed velger flere enn før å kremere seg.

I Nordland har andelen kremasjoner i Bodø og Narvik økt de siste fem årene fra 22 til 32 prosent. Kristine Sandmæl som er prost i Lofoten sier at de merker mindre motstand til kremasjon nå enn før.

Kristine Sandmæl, prost i Lofoten

Kristine Sandmæl som er prost i Lofoten sier at de merker mindre motstand til kremasjon nå enn før.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Jeg vil tro det er blitt aktualisert gjennom medieoppslag om plassmangel på kirkegårdene. Tradisjonelt har det vært større motstand mot kremasjon i Nord-Norge enn i sør. Men den gamle motstanden mot kremasjon blitt mindre. Samtidig er kremasjon blitt mer tilgjengelig, sier Sandmæl.

Statistikken over kremasjoner i landsdelen viser en tydelig økning i blant annet Narvik og Bodø som har eget krematorium. De siste fem årene har andelen som er kremert økt med ti prosentpoeng – fra 22 prosent til 32 for innbyggere i de to byene.

Men også andelen av dem som er bosatt ellers i fylket har økt, uten at statistikken viser hvilken kommune de avdøde kommer fra.

Fire av ti kremeres

kirkegården i Svolvær
Foto: John Inge Johansen / NRK

Antallet døde som kremeres øker i hele landet. I fjor ble fire av ti begravelser gjennomført med kremasjon, det er en økning på fire prosent i løpet av fem år. I Nordland var økningen ti prosent i de store byene. Mange kommuner har kirkegårder som nå begynner å fylles med kistegraver, og dermed oppfordres flere til å vurdere kremasjon. Nærhet til eget krematorium er viktig sier prosten

– I og med at Lofoten tidligere hadde eget krematorium, har det vært flere kremasjoner i vest. De fleste kirkegårder har en urnelund. De siste 20 årene har det vært en økende åpenhet for bisettelse og kremasjon. Da jeg kom hit for 20 år siden var det i stor grad kistebegravelser.

Fullt i Lofoten

Asle Eriksen driver Lofoten begravelsesbyrå. I Vågan kommune har det lenge vært fullt og ikke plass til flere kistegraver på kirkegården i Svolvær, og da økte antallet kremasjoner betydelig. Nå er kirkegården utvidet men folk er mer åpne for å velge kremasjon likevel, sier han.

– Kremasjonene har økt, det snakkes mer om dette i befolkninga. Folk vet at det begynner å bli fullt i flere kommuner, sier begravelsesagent Asle Eriksen.

Asle Eriksen driver Lofoten begravelsesbyrå.

– Kremasjonene har økt, det snakkes mer om dette i befolkninga. Folk vet at det begynner å bli fullt i flere kommuner, sier begravelsesagent Asle Eriksen.