NRK Meny
Normal

Mangel på gravplasser tvinger fram kremasjon

Mange kommuner har kirkegårder som nå begynner å fylles med kistegraver, og dermed oppfordres flere til å vurdere kremasjon. – Kremasjon er ikke så skummelt lenger, sier begravelsesagent Asle Eriksen i Lofoten begravelsesbyrå.

Kremasjon

De siste årene har flere valgt kremasjon ved livets slutt. Mangel på gravplasser kan føre til at mange må tenke gjennom hvordan de skal bli gravlagt.

Foto: Benedikte Fjelly / NRK

I de store byene er det vanligere å kremere de avdøde enn på bygda, men mange steder i fylket er det plassmangel på kirkegårdene, dermed velger flere enn før å kremere seg.

I Nordland har andelen kremasjoner i Bodø og Narvik økt de siste fem årene fra 22 til 32 prosent. Kristine Sandmæl som er prost i Lofoten sier at de merker mindre motstand til kremasjon nå enn før.

Kristine Sandmæl, prost i Lofoten

Kristine Sandmæl som er prost i Lofoten sier at de merker mindre motstand til kremasjon nå enn før.

Foto: John Inge Johansen / NRK

– Jeg vil tro det er blitt aktualisert gjennom medieoppslag om plassmangel på kirkegårdene. Tradisjonelt har det vært større motstand mot kremasjon i Nord-Norge enn i sør. Men den gamle motstanden mot kremasjon blitt mindre. Samtidig er kremasjon blitt mer tilgjengelig, sier Sandmæl.

Statistikken over kremasjoner i landsdelen viser en tydelig økning i blant annet Narvik og Bodø som har eget krematorium. De siste fem årene har andelen som er kremert økt med ti prosentpoeng – fra 22 prosent til 32 for innbyggere i de to byene.

Men også andelen av dem som er bosatt ellers i fylket har økt, uten at statistikken viser hvilken kommune de avdøde kommer fra.

Fire av ti kremeres

kirkegården i Svolvær
Foto: John Inge Johansen / NRK

Antallet døde som kremeres øker i hele landet. I fjor ble fire av ti begravelser gjennomført med kremasjon, det er en økning på fire prosent i løpet av fem år. I Nordland var økningen ti prosent i de store byene. Mange kommuner har kirkegårder som nå begynner å fylles med kistegraver, og dermed oppfordres flere til å vurdere kremasjon. Nærhet til eget krematorium er viktig sier prosten

– I og med at Lofoten tidligere hadde eget krematorium, har det vært flere kremasjoner i vest. De fleste kirkegårder har en urnelund. De siste 20 årene har det vært en økende åpenhet for bisettelse og kremasjon. Da jeg kom hit for 20 år siden var det i stor grad kistebegravelser.

Fullt i Lofoten

Asle Eriksen driver Lofoten begravelsesbyrå. I Vågan kommune har det lenge vært fullt og ikke plass til flere kistegraver på kirkegården i Svolvær, og da økte antallet kremasjoner betydelig. Nå er kirkegården utvidet men folk er mer åpne for å velge kremasjon likevel, sier han.

– Kremasjonene har økt, det snakkes mer om dette i befolkninga. Folk vet at det begynner å bli fullt i flere kommuner, sier begravelsesagent Asle Eriksen.

Asle Eriksen driver Lofoten begravelsesbyrå.

– Kremasjonene har økt, det snakkes mer om dette i befolkninga. Folk vet at det begynner å bli fullt i flere kommuner, sier begravelsesagent Asle Eriksen.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.