NRK Meny
Normal

Må kjøpe private fosterhjemsplasser til 3500 kroner døgnet

Mangel på fosterhjem i Nord-Norge fører til at det offentlige stadig oftere må kjøpe private og dyre fosterhjemsplasser for å få barna plassert.

Barn ved Sollia barnehjem i Sortland

VENTER PÅ PLASS: Nylig møtte NRK disse barna på Sollia barnehjem i Vesterålen som venter på fosterhjemsplass. I Nord-Norge har det skrikende behovet for flere fosterhjem nå ført til at det stadig oftere må kjøpes inn fosterhjemsplasser fra kommerielle aktører.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

På landsbasis mangler det statlige barnevernet rundt 1000 fosterhjem.

Nylig skrev NRK.no om at dette fører til at mange barn i Norge blir boende flere år på barnehjem.

I Nord-Norge har det skrikende behovet for flere fosterhjem nå ført til at det stadig oftere må kjøpes inn fosterhjemsplasser fra kommerielle aktører.

– Klarer ikke rekruttere nok familier

– I noen tilfeller har barn ventet veldig lenge på barnehjem og bør over i et fosterhjem. Har vi ikke det hjemmet selv, må vi kjøpe en privat plass, sier Pål Christian Bergstrøm, regiondirektør i Bufetat.

Han forteller at det er en problemstilling de møter stadig oftere.

– Bare i løpet av 2012 har vi hatt en økning på 17 prosent av barn som plasseres i fosterhjem. Det har ført til at vi har nådd et punkt der vi ikke lenger klarer å rekruttere nok familier gjennom det offentlige, sier Bergstrøm.

Sollia barnehjem i Vesterålen

BOR PÅ BARNEHJEM: I dag bor rundt 70 barn i Norge på barnehjem. Håpet er at de skal få komme hjem eller få et varig fosterhjem.

Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Må ut med 1100 kroner mer i døgnet

I dag er 30 barn i Nord-Norge plassert i fosterhjem drevet av private aktører, som Aleris og Fyrlykta. Ordningen har en prislapp som bekymrer regiondirektøren i Bufetat.

– Det er ikke en ønsket utvikling at vi må kjøpe inn private tjenester når prisforskjellen er såpass stor, men dessverre har vi sett at denne trenden har forsterket seg i løpet av det siste året, sier Bergstrøm.

Når et barn plasseres i et stalig fosterhjem, det vil si et hjem der en av foreldrene jobber hjemme, koster det 2400 kroner i døgnet.

Når Bufetat må kjøpe inn plasser hos private øker kostnaden med 1100 kroner til 3500 kroner i døgnet.

Pål Christian Bergstrøm

MÅ BRUKE MER PENGER PÅ FOSTERHJEMSPLASSER: - Når Bufetat må kjøpe inn plasser hos private aktører øker kostnaden fra 2400 til 3500 kroner i døgnet, sier regiondirektør i Bufetat, Pål Christian Bergstrøm.

Foto: NRK

Gjelder ofte små barn med et akutt behov for et hjem

Det er særlig i de akutte sakene der det dreier seg om små barn at Bufetat tar en avgjørelse om å kjøpe inn private tjenester for å kunne sikre barnet et hjem.

– Den siste perioden har vi sett en økning i saker der det handler om behov for akutt plassering. I andre tilfeller kjøper vi inn plasser til barn som har ventet for lenge på barnehjem, sier Bergstrøm.

Av de 30 barna som i fjor ble plassert i fosterhjem drevet at private aktører, var 18 akutte plasseringer i beredskapshjem og var dermed kortvarig med tanke på tilbakeføring til hjemmet eller til et ordinært fosterhjem.

– I disse sakene blir barna plassert i beredskapshjemmet for en periode, mens det jobbes med å avklare om barnet skal hjem eller til et annet fosterhjem.

– En ønsket politisk utvikling

Aleris er en av de private aktørene som Bufetat henvender seg til hvis de mangler et hjem.

Direktør for barn, - ungdom og familie i Aleris, Svein Arne Rosland, sier de ikke ønsker å ta over norsk barnevern, men å være en god samarbeidspartner i de sakene der det offentlige ikke makter å ta seg av barna.

– Vi har lang erfaring med å jobbe med disse familiene. Vi er tett på hjemmene og har døgnkontinuerlig oppfølging, sier Rosland.

Han synes det er vanskelig å kommentere prisforskjellen og sier de ulike tilbudene ikke er sammenlignbare.

– Dessuten er det en ønsket politisk utvikling at flere barn får plass i et fosterhjem. Da kan vi være en god samarbeidspartner for det offentlige, sier Rosland som sier de er helt avhengig av å tjene penger på det de gjør.

– Må tjene penger

– For at vi skal kunne vinne anbud er vi nødt til å tjene penger. Det handler om å kunne gi familiene og de ansatte en forutsigbarhet.

– Tidligere gått ut ordre fra direktoratet om å stanse kjøp av private fosterhjemstjenester fordi det blir for dyrt. Tror du det vil skje?

– Nei. Jeg er rimelig sikker på at det offentlige vil ha behov for våre tjenester også i fremtiden.

Video

Distriktsnyheter fra Nordland. TV
I tredje episode av Stortvildet må Erna Solberg tegne Jonas Gahr Støre. KrF må debattere som SV og motsatt. Hvem vinner debatten?
 Er Jonas Gahr Støre (Ap) god på seksualundervising? Se episode 2 av Stortvildet.