NRK Meny
Normal

I denne landsdelen er 40 prosent av dagens arbeidsstokk snart pensjonert

Det blir stadig flere eldre og færre yngre i Nord-Norge. I 2030 vil nærmere 40 prosent av dagens arbeidsstokk i nord være pensjonert. For få står klar til å overta de ledige jobbene.

"JA! Vi elsker dette landet!" Fra Bø på Engeløya i Steigen, kl. 1505 mandag 1. juli 2013.

I en fersk prognose fra Norut, som blir gjengitt i regjeringens kunnskapsrapport Framtid i nord, kommer det fram at Nord-Norge vil ha en høyere andel av pensjonister de neste tiårene enn i resten av landet.

Foto: Lillian Lundholdt Iversen

Ivar Kristiansen

– I altfor lang tid har vi sett ungdom som har flyttet sørover. Det gjør at vi nå rammes hardere av eldrebølgen enn resten av landet, sier Ivar Kristiansen, NHO-direktør i Nordland.

Foto: Høyre/CF Wesenberg, Kolonihaven

– Mangel på ung arbeidskraft er vår aller største utfordring, sier Ivar Kristiansen, NHO-direktør i Nordland.

Han sitter på kontoret i Storgata i Bodø og ser over grafene som illustrerer aldersfordelingen blant nordlendingene. De viser en klar skjevfordeling blant yngre og eldre i landsdelen.

– I altfor lang tid har vi sett ungdom som har flyttet sørover. Det gjør at vi nå rammes hardere av eldrebølgen enn resten av landet.

Pensjonistbølge i nord

I en fersk prognose fra Norut, som blir gjengitt i regjeringens kunnskapsrapport Framtid i nord, kommer det fram at landsdelen vil ha en høyere andel av pensjonister de neste tiårene enn i resten av landet.

Innen 2030 vil 40 prosent av dagens arbeidsstokk i nord gå av med pensjon og det ligger en stor utfordring i å få disse arbeidstakerne erstattet.

Elisabeth Angell

– Det vil bli et stort gap mellom behovet for arbeidskraft og befolkningsutviklingen, sier seniorleder Elisabeth Angell i Norut.

Foto: Norut

– Det vil bli et stort gap mellom behovet for arbeidskraft og befolkningsutviklingen. Ny arbeidskraft skal dekke både ekspansjon i næringene og avgang av personer som går av i arbeidslivet, sier seniorleder Elisabeth Angell i Norut.

Hun forteller at det særlig er innenfor primærnæringene at avgangen de neste tiårene vil være størst.

– Innenfor landbruk, fiskeri og reindrift vil mange gå av med pensjon i årene framover. I tillegg vil det være stor avgang fra helse og omsorgssektoren.

Hun peker på tall som viser at hele 22.000 ansatte innenfor helse og omsorgssektoren i nord vil gå av med pensjon innen 2030. Tilsvarende tall for undervisningssektoren er anslått å være på 11.000.

Helt avhending av arbeidsinnvandring

De nye tallene viser at Nord-Norge i årene fremover vil være helt avhending av økt arbeidsinnvandring for å dekke gapet mellom ledige stillinger og antall søkere.

– Det kan skje gjennom økt innenlandsk tilflytting, økt innvandring eller ulike pendlerordninger.

Kristiansen i NHO Nordland er enig med sin kollega i Norut. Han sier landsdelen sårt trenger mer arbeidskraft, men ønsker først og fremst å beholde den arbeidskapasiteten som allerede finnes i nord.

– Hvis vi ikke klarer å få flere unge til å bli værende og etablere seg i nord, så gjør vi oss helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

Mer jobb og høyere avgifter

Hvis ikke trenden snur tror Kristiansen det kan bli vanskelig å opprettholde dagens velferdssystem.

– Da kan vi bli nødt til å begynne tidligere i arbeidslivet og jobbe lengre. For å opprettholde dagens velferdsgoder vil nok høyere skatter og avgifter bli et tema, sier han.

– Nordområdene med sine ressurser gir muligheter som kun kan oppnås dersom vi har nødvendig bemanning, avslutter han.