Hvilke rettigheter har du for ferien?

Kan arbeidsgiveren din pålegge deg å ta ut ferie på kort varsel? Hva med planlagt ferie? Mange tar i disse dager kontakt med Arbeidstilsynet for å finne ut hvilke ferierettigheter de har.

Sommerbok

Mange har spørsmål om hva som skjer med ferien i unntakstilstanden verden er i.

Foto: Thomas Bjørnflaten / SCANPIX

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Påskeferien har for mange allerede startet, mens noen må vente noen få dager til. Også sommerferien nærmer seg med stormskritt.

Mange lurer derfor på hvilke rettigheter de har på ferie i år, spesielt med tanke på koronakrisen vi står over.

Veronica Hermansen jobber i svartjenesten hos Arbeidstilsynet. Hun kan fortelle at mange tar kontakt for å få svar på spørsmålene sine.

– Akkurat nå går de fleste spørsmålene på reglene rundt å fastsette ferie, eller å endre ferien som allerede er planlagt.

Veronica Hermansen i Arbeidstilsynet

Veronica Hermansen i Arbeidstilsynet.

Foto: Privat

Spørsmålene som Arbeidstilsynet mottar kommer fra både arbeidsgivere og arbeidstakere.

– De fleste spørsmålene vi får går greit å svare på, sier Hermansen.

Her finner du kanskje svar på noen av dine spørsmål:

1. Kan arbeidstaker pålegges å ta ut ferie på kort varsel?

– Det korte svaret er ja. I alle fall deler av den. For et mer utfyllende svar se gjerne Arbeidstilsynets nettsider om ferie. Det er i stor grad arbeidsgiver som bestemmer når ferien skal avvikles, sier Hermansen.

Hun påpeker at det likevel er begrenset hvor mye ferie arbeidsgiver kan pålegge deg å ta ut allerede nå. Som arbeidstaker har man rett til å få tre av ferieukene sine lagt til sommeren, i perioden mellom 1. juni og 30. september.

– Slik er ferieloven i dag, og da gjelder det selv under koronakrisen, sier Hermansen.


2. Man kan man kreve å flytte ferien?

For mange går nok ferieplanene i vasken i år, som følge av koronapandemien. Da kan det friste å flytte litt på ferien. Dessverre er det ikke så enkelt, forteller Hermansen.

– Det er forståelig at flere ikke ønsker å ta ut ferie slik man allerede har avtalt, når man ikke får reist på ferie slik som planlagt. Men svaret er likevel nei. Hvis en først har avtalt at man skal ha ferie da, så må man ta den.

Dersom du blir enig med arbeidsgiver om å flytte ferien er det noe annet.

3. Hvis sjefen vil avlyse ferien på grunn av ekstraordinære omstendigheter, hvilke rettigheter har man da?

I noen tilfeller kan arbeidsgiver utsette avtalt ferie, men da må tre vilkår være oppfylt:

– Det må være nødvendig på grunn av en uforutsett situasjon. Ferieavviklingen må også skape vesentlige driftsproblemer for arbeidsplassen, og at det ikke finnes noen stedfortreder som kan gjøre arbeidet.

I tillegg skal arbeidsgiver drøfte dette med den ansatte på forhånd, og dekke de eventuelle merkostnadene som følge av endringen.

4. Må man ta ut planlagte feriedager selv om man er permittert?

– Ja, ferie fastsettes og avvikles som normalt, også dersom man er permittert.

Dersom du skulle bli sykemeldt i 100 prosent før ferien starter kan man kreve at ferien utsettes til senere i ferieåret. Dersom du blir 100 prosent sykemeldt i løpet av ferien, kan du kreve å få utsatt de feriedagene du var sykemeldt.

– Skulle det være tilfelle er det viktig å ta kontakt med arbeidsgiver å kreve utsettelsen. I tillegg må du dokumentere sykdommen med legeerklæring.

5. Ta kontakt dersom du er usikker

– Hvis man er usikker, eller lurer på noe, ta kontakt med din arbeidsgiver. Har man behov for veiledning rundt regelverket kan du ta kontakt med oss i Arbeidstilsynet, sier Hermansen.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 06.05.2021
2 889
Smittede siste 7 dager
115
Innlagte
767
Døde
1 430 384
Vaksinerte