Hopp til innhold

Mange dropper tuberkulosesjekk

Svært få fremmedarbeidere i fiskeindustren møter til tuberkulosesjekk når de blir innkalt til sykehus. Folkehelseinstituttet frykter økt smittefare.

Sesongarbeidere fra Øst-Europa

Rekordmange sesongarbeidere fra Øst-Europa jobber i fiskeindustrien i Norge. Her skjæres fersk skrei ved Sommarøy Produksjonslag AS på Myre i Øksnes i Vesterålen. Arbeiderne i bildet har ingenting med denne konkrete saken å gjøre.

Foto: Kari Skeie / NRK

I Vesterålen kom bare 16 av 60 innkalte til røntgenunderøkelse. Det til tross for at arbeidere som kommer fra land hvor tuberkulose er utbredt har plikt til å møte til kontroll.

– Jeg syntes det er alvorlig fordi det kanskje er den viktigste måten vi kan få ned antallet tuberkulosetilfeller i Norge på, sier overlege Trude Margrethe Arnesen, som har ansvar for infeksjonsovervåking ved Folkehelseinstituttet.

I Norge har antallet tuberkulosetilfeller økt kraftig de siste årene. I fjor oppdaget de norske sykehusene 400 tillfeller av sykdommen, noe som er en dobling siden 1996.

Frykter smitte

I fjor vinter jobbet omlag 5500 utlendinger i fiskeindustrien, dersom man holder oppdrettsnæringa utenom. De aller fleste fra Øst-Europa, viser tall fra SSB. De kommer hit for å få jobbe i en avgrenset periode.

Men noen av dem kan også være smittet med lungesykdommen tuberkolose. Sykdommen er relativt sjelden i Norge, men i mange andre land er den fortsatt vanlig. Derfor er kontrollen av personer som kommer fra land med høy forekomst av tuberkulose viktig, sier overlege Arnesen.

– Vi mener det er veldig viktig å undersøke personer som skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge, og som kommer fra land hvor tuberkulose forekommer hyppig. Det er viktig både for at de skal få den behandlingen de trenger, og for å forhindre smitte i Norge, sier hun.

Bekymret over dårlig oppmøte

Sesongarbeidere på Myre i Øksnes

Fersk skrei ved Sommarøy Produksjonslag AS på Myre i Øksnes.

Foto: Kari Skeie / NRK

Da Nordlandssykehuset i Vestrålen kalte inn 60 fiskeriarbeidere fra Litauen og Romania til tuberkoloseundersøkelse ved røntgen i vinter kom nesten ingen. Det forteller enhetsleder Merethe Liland Fredriksen ved radiologisk avdeling.

– Vi gjorde avtale med fiskebrukene om når det var best for dem at pasientene kom, og at vi skulle sende alle innkallingene i en samlekonvolutt til fiskebruket, som skulle sørge for at den enkelte fikk innkallingen sin. Det var 16 av 60 som møtte, sier hun.

Det tar bare tre minutter å gjennomlyse lungene ved en vanlig røntgenundersøkelse. De fleste av arbeiderne som ble innkalt jobber ved Myre fiskemottak på Øksnes. Daglig leder Ted Robin Endresen er overrasket over at så få av hans ansatte møtte opp til lovpålagt tuberkolosesjekk.

– Vi ønsker jo ikke at vi skal bidra til å øke smittefaren, vi går jo oppe i dette selv, det er stor aktivitet på anleggene, og vi har unger som skjærer torsketunger. Så vi vil jo bidra til å hindre smittespredning, sier han.

Ønsker samarbeid

I dag er det kun bedrifter der ansatte skal jobbe med barn eller pasienter at arbeidsgiver i Norge har et selvstedig ansvar for å få arbeidstakerne undersøkt for tuberkolose. Men nå ønsker Endresen seg et bedre samarbeid med folkehelseinstituttet, lokale leger og sykehuset, for å hindre spredning av den alvorlige lungesykdommen.

– Vi vil bidra med å få sendt arbeiderne til sykehus med buss, men vi må sette oss ned sammen med folkehelseinstituttet for å se på logistikken. Det er ikke et problem, vi må bare løse det, sier Endresen.

Lederen ved fiskemottaket ønsker også å stramme inn reglene, for å forsikre seg om at ingen av de som jobber ved mottaket bærer på smitte.

– Dersom de ikke tar denne undersøkelsen så får de ikke jobb. Da er jeg helt sikker på at de kommer til å møte på kontroll.

Langvarig behandling

Tuberkolose er i dag ikke veldig smittsom fordi det er så få som bærer sykdomen. Derfor er det ingen grunn til frykt hos folk i Vesterålen eller andre steder i landet, sier Arnesen. Folk som blir smittet blir frisk igjen, men det kan ta tid.

– Behandlingen er veldig langvaring, og dessuten må det gjøres en stor smitteavsporing rundt hvert tilfelle av lungetuberkulose, men man blir frisk av tuberkulose i Norge i dag, sier hun.

Myre i Øksnes

Myre i Vesterålen.

Foto: NRK