Fire av mannskapet fra «Pebble Beach» innlagt på sykehus: – Vi er i gul fase nå

Både kommunen og sykehuset er forberedt på om situasjonen eskalerer. Skipet ligger nå i havn for enklere tilgang ved behov for medisinsk bistand.

Korona, corona, Pebble Beach, malmskip, smitteutbrudd, narvik

Fraktskipet «Pebble Beach» ligger nå til kai i Narvik i et avgrenset område. Grunnen er at det skal være lettere, dersom mannskapet har behov for å fraktes i båre.

Foto: Roar Sand

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I alt fire besetningsmedlemmer på fraktskipet «Pebble Beach» ligger på observasjonspost ved Universitetssykehuset Nord-Norge avdeling Narvik.

Etter avtale med rederiet er skipet nå fraktet inn til en kai på et avgrenset område i Narvik.

– Hva er begrunnelsen for at skipet er bedt om å legge til kai?

– Dersom de blir så syke at de må fraktes på båre, er det vanskelig med leider ned fra skipet. Derfor anså vi det som hensiktsmessig å ha skipet til kai, sier kommunaldirektør Rolf Lossius i Narvik kommune.

Skipet er nå underlagt en dobbel karantene; det vil si at de har forbud fra Sjøfartsdirektoratet om å forlate norsk farvann.

I tillegg er de smittede underlagt norske retningslinjer og isolasjon. Effektivt medfører dette karantene til sjøs.

– Gjør det vi kan for å være forberedt på eskalering

Denne typen situasjoner er alltid krevende, mener Lossius. Han sier at de har tett dialog med sykehuset og har bistått med å frigjøre plasser hvis det skulle bli behov.

– Vi gjør det vi kan for å være forberedt på en eskalering. Samtidig håper vi at vi slipper det, sier Rolf Lossius.

Han sier videre at det for øyeblikket er svært lav risiko for smitte fra skipet og videre ut i

Rolf Michael Lossius

Kommunalsjef Rolf Lossius i Narvik kommune sier at både kommunen og sykehuset er forberedt dersom situasjonen skulle eskalere.

Foto: Frida Brembo / NRK

samfunnet.

– Sett i forhold til smittepotensialet ut mot resten av samfunnet, mener vi at vi har begrenset det til tilnærmet null. At skipet ligger til kai innebærer ingen større risiko enn når skipet lå ute i fjorden.

Narvik sykehus: – Beredskap på gult nivå

Ved Narvik sykehus er beredskapen nå på gult nivå, men dette kan øke om det kommer flere, sier driftsleder Vibeke Haukland ved Narvik sykehus.

– Vi er i gul fase nå, men kommer det flere pasienter er vi over i oransje, sier hun til NRK.

Vibeke Haukland, Narvik sykehus, UNN, Universitetssykehuset Nord-Norge

For øyeblikket har Narvik sykehus beredskapsnivå gult. Driftsleder Vibeke Haukland er forberedt på at beredskapsnivået kan øke, dersom flere pasienter blir innlagt.

Foto: Narvik sykehus

Siden onsdag har sykehuset satt pandemiledelse og har hatt kontinuerlige møter gjennom uka.

– Vi følger kontinuerlig belegget på ledige senger ved sykehuset, sier Vibeke Haukland, driftsleder ved Narvik sykehuset.

De fire personene som er innlagt, skal ifølg kommuneoverlege Sverre Håkon Evju ikke være kritisk syke.

– Alle på skipet har influensasymptomer, men ingen er kritisk syke, sier han til NRK.

Mener besetningen mangler kunnskap om korona

Kommunaldirektøren sier at de har fått opplyst at det skal være såpass mye sykdom om bord, at kapteinen skal ha vært usikker på om de hadde et forsvarlig antall friske mannskap til å holde skipet på sjøen.

Når skipet nå har lagt til kai, mener han det også vil gjøre det enklere for mannskapet å få nødvendig restitusjon og holde avstand til andre om bord.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at man kanskje ikke har en god nok kunnskap om covid-19 og sykdomsforløpet. Derfor var det viktig for oss å gå ut med presis medisinsk informasjon, sier Lossius.

Kommunen sitter igjen med et inntrykk av at det har vært misforståelser rundt hva man skal gjøre ved koronasmitte og karantene.

– Derfor har vi nå dialog med skipets agent og tilbyr ytterligere informasjon ved behov.

– Er dere trygge på at mannskapet om bord nå ivaretas på en forsvarlig måte?

– Vi håper det. Derfor har vi en tett dialog inn mot kapteinen på hvilke behov de har

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 12.06.2021
1 194
Smittede siste 7 dager
47
Innlagte
789
Døde
1 929 544
Vaksinerte