Vet ikke hva de vedtok - må behandle budsjett på nytt

Kommunestyret i Tysfjord må behandle årets budsjett på nytt, etter at det har oppstått full forvirring om hva de egentlig vedtok i desember.

Tysfjord kommune vedtak

Hva ble kommunestyret i Tysfjord egentlig enige om? Det er det ingen som riktig vet. Her er en faksimile av møteprotokollen fra kommunestyremøtet 19.desember i fjor.

Foto: Hilde Mangset Lorentsen

Det kan se ut som at det kanskje gikk litt fort i svingene da kommunestyret i Tysfjord vedtok årets budsjett noen dager før jul i fjor.

Det har nemlig oppstått full uenighet om hva kommunestyremøtet enstemmig vedtok 19. desember for budsjettet og økonomiplanen.

Nå samles kommunestyret i Tysfjord til et nytt møte for å ble enige om hva de faktisk vedtok, skriver Kommunal Rapport.

– Det har blitt litt rot. Som du ser er ikke vedtaket akkurat renskrevet, slik det skulle. Det har ført til en del uenighet om hva som ble vedtatt, sier ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen til NRK.

– Vil ikke begynne å tolke

Han forteller at kommunen nå har fått tillatelse fra Fylkesmannen til å behandle budsjettet på nytt.

– Jeg mener det er ryddigere enn at vi skal forsøke å tolke oss fram til hva man ble enige om.

Johansen sier han synes det er synd at det har oppstått en slik situasjon.

– Spesielt siden vi faktisk hadde et enstemmig vedtak. Det har ikke skjedd på mange år.

Nå viser det seg altså at gruppelederne i kommunestyret ikke var fullt så enige som det først kunne se ut som.

Tysfjord kommune og Tor Asgeir Johansen

Ordfører i Tysfjord, Tor Asgeir Johansen, har bedt Fylkesmannen om tillatelse til å behandle årets budsjett på nytt.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Ikke enige om hva de var enige om

Gruppeleder for Tverrpolitisk liste, Guttorm Aasebøstøl, sier misforståelsen oppsto da vedtaket skulle renskrives.

– Vi var veldig fornøyd etter møtet med at vi hadde vedtatt budsjettet enstemmig, men da vedtaket skulle renskrives var ikke gruppelederne lenger enige om hva de var enige om.

Ifølge Kommunal Rapport har det oppstått uenighet omkring noen beløp i budsjettet. Enkelte i kommunestyret mener også at det ble vedtatt å frata rådmannen fullmakter, mens andre er uenige i at det i det hele tatt ble behandlet.

– Nå får vi bare ta en ekstra runde på dette. Jeg har god tro på at vi skal kunne bli enige igjen.

Gjeldstynget kommune

På kommunestyremøtet tirsdag, vil det også bli behandlet om kommunen skal deles opp og slås sammen med de to nabokommunene. Før jul underskrev Hamarøy og Tysfjord en intensjonsavtale om å slå sammen Tysfjords vestside med Hamarøy. Fylkesmannen har rådet den østlige siden av Tysfjord om å inngå i Ofoten-regionen.

Tysfjord er i dag på Robek-lista og fylkesmannen mener Tysfjord er den kommunen i Nordland som er dårligst stilt økonomisk sett.

Årsaken er at økningen i kommunal gjeld har vært langt større enn økningen i inntektene siste årene.

– Jeg begynner å innse at vi ikke klarer oss alene, så det blir spennende å se hva som blir utfallet på tirsdag, sier Aasebøstøl.