Hopp til innhold

Må trolig sparke 50 lærere

Mellom 40-50 stillinger står i fare for å bli fjernet i forbindelse med omorganiseringa av skolestrukturen i Rana.

Steinar Norlund, Leder for utdanningsforbundet i Rana

- Jeg frykter for konsekvensene for skolen dersom et titall lærere blir sagt opp, sier leder Steinar Norlund i Utdanningsforbundet i Rana.

Foto: Frank Nygård / NRK

- Det kan bli snakk om så mange. Vi har nettopp startet denne prosessen, sier Rana-rådmann Sigmund K. Johnsen til NRK.

Konstituert rådmann i Rana, Sigmund Johnsen

Konstituert rådmann Sigmund Johnsen i Rana.

Foto: Frank Nygård / NRK

Leder for utdanningsforbundet i Rana, Steinar Norlund, frykter at et så stort antall vil føre til at kommunen ikke klarer å oppfylle kravene som de er lovpålagt å gjøre.

- Jeg frykter for konsekvensene for skolen dersom et titall lærere blir sagt opp, sier han.

Etterdønninger av Terra-skandalen

Rana kommune er hardt presset økonomisk og sliter med å dekke tapene etter Terraskandalen. Fra neste skoleår må kommunen redusere driften med 20 millioner kroner.