Må selge 83 boliger for få råd til å bygge ferdig sykehus

Etter å ha gått på en enorm budsjettsmell, varsler styret i Nordlandssykehuset at de vil selge over en tredjedel sykehusets boligmasse.

Boliger Nordlandssykehuset

Dette er noen av boligene Nordlandssykehuset leier ut i Bodø. Sykehuset ønsker ikke å kommentere hvilke boliger som eventuelt blir lagt ut til salg, så bildet er ment som en illustrasjon.

Foto: Therese Bergersen / NRK

Nordlandssykehuset har ikke råd til å fullføre byggeprosjektet som ble startet i 2006.

Mye av årsaken er byggingen av den såkalte høyblokka i Bodø, som er i ferd med å fullføres. Sist uke ble det kjent at en budsjettsmell på 143 millioner kroner kan føre til full byggestans.

For å skaffe penger til å bygge ferdig, ber Nordlandssykehuset nå eieren, Helse Nord, om å få selge 83 av de om lag 270 boenhetene Nordlandssykehuset har i dag. Boligene brukes av yrkesgrupper som har krav på det, vanskelig rekrutterbart personell, vikarer og studenter.

Odd Roger Enoksen

Styreleder Odd Roger Enoksen i Nordlandssykehuset sier de må be Helse Nord om penger for å klare å fullføre prosjektet.

Foto: Britt K. Andersen, OED

– Det er en bekymringsfull situasjon vi står i. Det er utfordrende å drive et sykehus samtidig som man bygger, sier styreleder i Nordlandssykehuset, Odd Roger Enoksen.

Utbyggingen har hittil kostet dem fire milliarder kroner totalt, og dette året går det mot et driftsunderskudd på over 40 millioner kroner. Enoksen tror de fremdeles vil være i pengetrøbbel også etter de 83 boligene eventuelt er solgt.

– Nei, det er nok ikke tilstrekkelig. Sykehuset har et eget ansvar for å dekke inn så mye som mulig av kostnadene uten å spørre eier Helse Nord om mer penger, men vi kommer nok ikke unna det.

Nordlandssykehuset

Det hovedsakelig ferdigstillingen av denne høyblokka i Bodø, som skaper pengetrøbbel for sykehuset.

Foto: Therese Bergersen / NRK

Trolig lite påvirkning på boligmarkedet

Daglig leder Pål Martin Arntzen i DnB Eiendom Bodø, har jobbet i bransjen i 18 år. Han sier han aldri har opplevd at et så stort antall boliger legges ut til salg på likt.

Men han tror ikke det vil påvirke boligmarkedet i noen stor grad. Han sier det kan være aktuelt å porsjonere ut salget over en lengre tidsperiode, og dermed legge ut to til tre boliger om gangen.

– Da vil det nødvendigvis ta mye lengre tid å få solgt alle boligene, så sykehuset må vurdere om det er nødvendig med en raskere løsning, sier Arntzen, og sikter til den økonomiske situasjonen til sykehuset.

En annen mulighet er å selge hele massen til én kjøper. Men for å få et raskt oppgjør, vil dette medføre en rabatt til kjøperen.

– Har troa

Til tross for at de har store utfordringer, er håper Enoksen resultatet vil veie opp for kostnadene underveis.

– Vi har troa på at når vi blir ferdig så får vi et mer moderne sykehus, som gjør at drifta vil være enklere. Men det vil nok også komme andre tiltak som er nødvendig å iverksette, for å få kontroll på drifta.

Boliger Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset leier ut boliger til ansatte som trenger det. Sykehuset ønsker ikke å uttale seg om hvilke boliger som eventuelt selges. Dette er en illustrasjon.

Foto: Therese Bergersen / NRK