Må omstille for å opprettholde lufthavntilbud

Ingen lufthavner foreslås nedlagt i perioden frem til 2019, men for å beholde dagens lufthavnstruktur blir det nødvendig med en rekke omstillingstiltak.

Widerøe Dash 8

17 lokale lufthavner er omfattet i analysen, som blir en del av grunnlaget i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2027.

Foto: Thomas Bjørnflaten

Jon Sjølander, Konserndirektør strategi Avinor

Jon Sjølander, Konserndirektør strategi Avinor.

Foto: Avinor

Avinor har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet foretatt en gjennomgang av de lokale lufthavnene (kortbanenettet). 17 lokale lufthavner er omfattet i analysen, som blir en del av grunnlaget i Nasjonal Transportplan (NTP) 2018-2027.

– Avinor har kommet frem til at ingen lufthavner foreslås nedlagt i den følgende fireårsperioden, sier konserndirektør for strategi i Avinor, Jon Sjølander.

Lufthavnene i Nordland og Fagernes lufthavn er ikke vurdert i denne prosessen, da analyser og vurderinger er igangsatt gjennom tidligere NTP prosesser og særskilte politiske vedtak.

Store omstillinger

Imidlertid er det i rapporten konkludert med at man må iverksette omstillingstiltak på lufthavnene. Gjennomgangen av lufthavnsystemet er gjort på basis av kriterier for transportstandard, herunder reisetider til alternativ flyplass og omfanget av statlig støtte.

– Lufthavnene må omstilles i henhold til samfunnsutviklingen og behovet for effektivisering slik at lufthavnenes rolle kan styrkes og videre drift forsvares. Særlig viktig er utvikling i bosetting, næringsliv og vegstandard, forklarer Sjølander.

Flere lufthavner er kandidater for særskilte omstillingstiltak. Enten fordi de mottar svært høy statlig støtte, eller at man i regionen ikke vil oppleve en stor svekkelse av transportstandarden ved en eventuell nedleggelse:

  1. Berlevåg, Båtsfjord, Honningsvåg, Mehamn og Hasvik lufthavner mottar høy statlig støtte pr. passasjer, men har ikke realistiske alternativer til luftfart, spesielt ikke på vinteren.
  2. Sandane og Vardø lufthavner har et høyt statlig tilskudd i forhold til passasjerulempene ved nedleggelse.
  3. Sørkjosen, Namsos og Røros lufthavner har et noe lavere statlig tilskudd, men også relativt lave passasjerulemper ved nedleggelse.
Konsernsjef Dag Falk-Petersen (t.h.) og strategidirektør Jon Sjølander

OPPRETTHELD ALLE FLYPLASSANE: Konsernsjef Dag Falk-Petersen (t.h.) og strategidirektør Jon Sjølander.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Vil spare over 100 millioner kroner

Øvrige lufthavner vil få svært store passasjerulemper i forhold til statlige innsparinger ved nedleggelse.

– Det er nødvendig å redusere kostnadene på alle lokale lufthavner. Målsettingen er en samlet reduksjon av kostnader på 100-150 millioner kroner innen 2019, sier Sjølander.

Resultater og erfaringer fra omstillingstiltakene sammen med eventuelle nye vegtiltak vil være utgangspunkt for ny vurdering i 2019.

– Luftfart er avgjørende i nord

Finnmark, Troms og Nordland står fast ved at lufthavnstrukturen er avgjørende for innbyggere og næringsliv i nord. De tre fylkenes samferdselsråder kommer med sine innspill til Samferdselsdepartementet, Avinor og arbeidet med Nasjonal Transportplan.

– Vi er enige om legge vekt på både behov og muligheter i landsdelen. Dagens lufthavnstruktur i fylkene opprettholdes i tråd med vedtak i de tre fylkestingene. Lufthavner og rutetilbud i hele Nord Norge er avgjørende for robust bosetting og for næringslivets utvikling. Derfor må strukturen være forankret i regionenes behov, sier de tre, Remi Strand, Finnmark, Ivar B. Prestbakmo, Troms og Hild-Marit Olsen, Nordland.

De viser til betydelige reiseavstander og mangel på alternativer som gjør at fly er blitt en sentral del av landsdelens kollektivtransport.