Hopp til innhold

Må kutte opp mot 140 årsverk i Narvik kommune: – Ser på muligheten for sluttpakker

Mens kommuneadministrasjonen mener man må gjøre omfattende kutt for å ta inn nærmere 100 millioner kroner, vil SV øke bemanninga for å berge økonomien i kommunen.

Narvik

Narvik ligger an til å måtte gjøre store kutt for å få kommuneøkonomien på rett kjøl.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

I sitt første driftsår etter at Narvik, Ballangen og halve Tysfjord kommune slo seg sammen står den nye kommunen overfor store økonomiske utfordringer.

Det var et av temaene i kommunestyremøtet torsdag.

Administrasjonen sier Narvik kommune må redusere utgiftene til drift med 100 millioner kroner.

Kommunalsjef for virksomhetsstyring Rolf M. Lossius i Narvik kommune sier det først og fremst er lønn som utgjør den største utgiftsposten. I tillegg trekkes høyt sykefravær og innleide vikarer frem.

Avisa Fremover skriver at kommunen styrer mot et merforbruk på over 90 millioner kroner inneværende år.

– Vi har dyktige og hardtarbeidende ansatte, men vi må jobbe annerledes for å snu situasjonen. Når vi drifter 100 millioner kroner for dyrt, innebærer det omtrent 140 årsverk som vi må komme oss ned, sier han til NRK.

Rolf M. Lossius

Kommunalsjef Rolf M. Lossius sier de må kutte rundt 140 årsverk for å få budsjettet i null.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

De håper å få gjort de fleste kuttene ved naturlig avgang og gjennom å dekke inn vakante stillinger med folk fra andre enheter.

– Vi ser også på muligheten for å etablere sluttpakker. Vi er nok i en slik situasjon at ingen sektorer vil bli spart, men vi må gjøre dette på en måte slik at det smerter minst.

Lossius tror problemene kommer av at man har driftet for dyrt over en lengre periode.

– Det har ikke kommet over natta. Vi har lagt oss på et for høyt utgiftsnivå i forhold til inntektene. Utfordringa for 2021 er at vi bruker opp restmidlene, som vil si at vi ikke har noen buffere for neste år.

Avstemning, Narvik kommunestyre

Det var et alvorspreget kommunestyremøte i Narvik på torsdag.

Foto: Elena Junie Paulsen / NRK

SV vil løse problemene med å øke bemanning

SV i Narvik mener at sykehjemmene tvert imot må få økt bemanning, og at det på sikt vil føre til innsparinger i kommunen.

– Hvis man har ei økt grunnbemanning, blir det mindre slitasje på dem som er på jobb. Og da vil du også ha mindre behov for innleide vikarer gjennom dyre bemanningsbyrå som Narvik kommune har vært avhengig av, sier Ragne Johnsen Megård.

Hun omtaler situasjonen som svært alvorlig og mener i likhet med Lossius at det må gjøres store grep for å få orden på kommuneøkonomien.

Gruppeleder i Narvik SV, Ragne Johnsen Megård.

Gruppeleder i Narvik SV, Ragne Johnsen mener tvert imot at de må øke bemanningen i sykehjemmene.

Foto: Kristoffer Klem Bergersen

– Vi vet at det blir tøffe tak og upopulære avgjørelser som må tas. Men vi tror at dette kan være en del av løsninga.

Megård viser til at økt bemanning for å få ned sykefravær er et virkemiddel som Sykepleierforbundet og Fagforbundet har foreslått og ønsket.

– Det er nok ikke løsninga på hele problemet med overbemanning, men det kan være en av nøklene som skal til for å få bukt med det dramatisk høye sykefraværet som vi har.

Høyre-representant mener anbud er nødvendig

Heller ikke for kommunestyrerepresentant Paul Rosenmeyer (H) var det hyggelige tall de fikk presentert.

– Det var ikke helt overraskende heller. I all hovedsak fortalte de om et altfor høyt sykefravær. Vi har en befolkningsutvikling som er høyst bekymringsverdig og vi har en altfor høy bemanningsgrad.

Sistnevnte har ikke blitt bedre etter kommunesammenslåinga.

– Der har vi ikke gjort de nedtrekkene vi burde ha gjort, mener Rosenmeyer.

Gruppeleder i Narvik bystyre for Høyre er Paul Rosenmeyer

Gruppeleder Paul Rosenmeyer i Narvik Høyre mener mer konkurranseutsetting kan være gunstig for kommuneøkonomien.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

Han er enige i kommunalsjefens vurderinger, men mener i tillegg at flere anbud kan hjelpe kommunen opp av gropa.

– Når det gjelder økonomien er det flere ting. Vi må få bukt med sykefraværet. Virkemidlene som rådmann skisserer er flere områder. Et av dem er å se på muligheten for konkuranseutsetting der det er naturlig.